Zagrozenia srodowiska naturalnego chemizacja rolnictwa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp…………5

Rozdzial 1.
Zakres chemizacji rolnictwa

1.1. Źródła zanieczyszczen gospodarstw………… 7
1.1.1. Formaldehyd………… 7
1.1.2. Dwutlenek azotu …………8
1.1.3. Tlenek wegla………… 8
1.1.4.wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne …………9
1.1.5. Dwutlenek siarki………… 10
1.1.6. Chlor …………10
1.1.7. Ozon …………11
1.1.8. Olów …………11
1.2. Środki chemiczne uzywane w rolnictwie………… 12
1.2.1. Herbicydy …………12
1.2.2. Fungicydy …………13
1.2.3. Insektycydy …………14
1.2.4. Rodentycydy …………15
1.3. Nawozy, jako glówny czynnik chemizacji rolnictwa………… 16
1.3.1. Nawozy mineralne …………17
1.3.2. Nawozy naturalne …………22
1.3.3. Nawozy organiczne …………24
1.4. Zanieczyszczenia chemiczne wynikajace z chemizacji rolnictwa………… 26
1.5. Zagrozenia wynikajace z chemizacji rolnictwa …………27


Rozdzial 2.
Sposoby ograniczania zagrozen przez chemizacje w rolnictwie

2.1. Polityka prawna państwa …………31
2.1.1. Zasady wspólnego rynku …………31
2.1.2. Cele wspólnej polityki rolnej………… 33
2.1.3. Organizacje zawodowe rolników funkcjonujacych w Unii Europejskiej …………34
2.1.4. Dostosowanie prawa w świetle ukladu europejskiego dla Polski …………35
2.2. Krajowe plany dzialan na rzecz rolnictwa …………38
2.2.1. Działania i programy fundacji na rzecz rozwoju rolnictwa………… 38
2.2.2. Programy krajowej sieci obszarów wiejskich (ksow) …………40
2.2.3. Programy ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi …………42
2.3. Krajowy plan strategiczny rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 …………43
2.3.1. Os pierwsza – poprawa konkurencyjnosci sektora rolnego i lesnego………… 43
2.3.2. Os druga – poprawa srodowiska naturalnego i obszarów wiejskich …………47
2.3.3. Os trzecia – jakosc zycia na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej …………49
2.3.4. Os czwarta – leader …………50


Rozdzial 3.
Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka zwiazanego ze stosowaniem środków ochrony roslin na lata 2013-2017

3.1. Charakterystyka dzialan krajowego planu działania …………53
3.1.1. Dzialanie 1 – upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roslin …………54
3.1.2. Dzialanie 2 – modyfikacja systemu szkolen dla profesjonalnych uzytkowników środków ochrony roslin, osób dokonujacych sprzedaży tych środków oraz doradców………… 54
3.1.3. Dzialanie 3 – modyfikacja systemu badan stan technicznego sprzetu przeznaczonego do stosowan środków ochrony roslin………… 55
3.1.4. Dzialanie 4 – podnoszenie swiadomosci spoleczenstwa w zakresię środków ochrony roslin………… 56
3.1.5. Dzialanie 5 – zapewnienie ochrony uprawom maloobszarowym………… 56
3.1.6. Dzialanie 6 – zapewnienie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roslin………… 56
3.1.7. Dzialanie 7 – analiza ryzyka zwiazanego ze stosowaniem środków ochrony roslin …………57
3.1.8. Dzialanie 8 – promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania środków ochrony roslin …………57
3.1.9. Dzialanie 9 – wykorzystanie badan naukowych na rzecz integrowanej ochrony roslin oraz ograniczania ryzyka zwiazanego ze stosowaniem środków ochrony roslin …………58
3.2. Rolnictwo ekologiczne………… 58


Zakończenie …………63
Bibliografia …………65
Literatura …………65
Akty prawne …………67
Strony internetowe …………67
Spis tabel i wykresów………… 68
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.