Od idei do powstania Unii Europejskiej. Przebieg procesu integracji europejskiej.

<strong
<br

<br1. Spis tresci.......... 3<br
<br2. Wstęp.......... 4<br
<br3. Cel i zakres pracy..........5<br
<br4. Geneza integracji europejskiej.......... 6<br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.1 Europa jako wspólnota- ujecie historyczne ..........6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2 Idee integracyjne w XIX wieku ..........8<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.2.1 Podejmowane próby tworzenia stowarzyszen integracyjnych.......... 11<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3 Uwarunkowania dzialan integracyjnych ..........13<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.1 Richard Coudenhove - Kalergi (Unia Paneuropejska) ..........16<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.3.2 Stany zjednoczone Europy 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.4 Koncepcje integracyjne organizacji 'stowarzyszeniowych'.......... 21<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.5 Plany Stanów Zjednoczonych Narodów Europejskich oraz sugestie tworzenia federacji regionalnych.......... 23<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.6 Podejmowane prób realizacji idei integracyjnych ..........25<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.7 Dynamika europejskich dazen integracyjnych ..........27<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.8 Kongres Europejski w Hadze ..........29<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.9 Glówne nurty idei integracji ..........30<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;4.10 Ojcowie Europy ..........32<br
<br<strong5. Poczatki integracji europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.1 Utworzenie Europejskiej Wspólnoty Wegla i Stali ..........35<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.2 Nieudane próby utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej.......... 36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.3 Wspólnoty Europejskie ..........36<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;5.4 Spowolnienie integracji w latach szescdziesiatych i siedemdziesiatych ..........39<br
<strong<br6. Osiagniecia Integracji Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.1 Ogólny zarys osiagniec integracji europejskiej ..........41<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2 Utworzenie Unii Europejskiej ..........45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2.1 Konstrukcja prawna Unii Europejskiej ..........45<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.2 Status Unii Europejskiej w świetle prawa miedzynarodowego.......... 46<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;6.3 Struktura instytucjonalna Unii Europejskiej ..........48<br
<strong<br7. Podsumowanie ..........49<br
8. Bibliografia ..........50<br
<br
</strong

&ensp;&ensp;&ensp;
</strong
<br

 

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Zestaw prac magisterskich