Analiza i ocena ryzyka zawodowego na wybranym stanowisku w tartaku. 4.75/5 (68)

10 listopada 2019 1 Przez administrator

Wstęp……….5

Rozdział 1
Podstawowe informacje na temat oceny ryzyka zawodowego na podstawie literatury

1.1. Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne – podstawowe informacje………. 8
1.2. Ryzyko zawodowe – aspekt prawny ……….9
1.3. Metody oceny ryzyka zawodowego ……….10
1.4. Zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego na przykładzie metody Risk score ……….13


Rozdział 2
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracownika obróbki drewna

2.1. Charakterystyka zakładu i opis stanowiska pracy ……….15
2.2. Identyfikacja zagrożeń ……….16
2.3. Ocena ryzyka zawodowego – karta oceny ryzyka ……….18
2.4. Informacja o ryzyku dla pracownika ……….23


Rozdział 3
Propozycje działań ograniczających ryzyko zawodowe w tartaku ……….24

Podsumowanie i wnioski ……….42
Spis rysunków………. 45
Spis tabel ……….45

Oceń