Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.


Wstęp

Rozdzial I.
Handel zagraniczny-wprowadzenie

1.1. Handel zagraniczny-pojecia podstawowe.
1.2. Korzysci komparatywne.
1.3. Ograniczenia w handlu miedzynarodowym.
1.4. Handel zagraniczny w Polsce w latach 1989-2005.
1.5. Zmiany struktury obrotów towarowych w latach 2001-2005.
1.6. Wazniejsze uwarunkowania zmian obrotów towarowych w okresie 2000-2005.


Rozdzial II.
Uwarunkowania wymiany handlowej pomiedzy Polska a wybranymi krajami wschodnimi

2.1. Polityka RP wobec wybranych krajów wschodnich.
2.2. Prawo gospodarcze wybranych krajów wschodnich (prawo oddzialujace na wymiane).
2.3. Spoleczno-kulturowe aspekty wymiany gospodarczej.
2.4. Wspólpraca gospodarcza Polski z wybranymi krajami wschodnimi.
2.4.1 Przed wejsciem do UE.
2.4.2 Po wejściu do UE.


Rozdzial III.
Eksport polski na rynki rosyjski, ukrainski oraz bialoruski

3.1. Ogólna charakterystyka wymiany handlowej Polski z krajami wschodu w latach 1993-2008.
3.2.Eksport na glówne rynki wybranych krajów wschodnich.
3.2.1. Eksport do Federacji Rosyjskiej.
3.2.2. Eksport na Ukraine.
3.2.3. Eksport na Bialorus.
3.3. Perspektywy współpracy gospodarczej z wybranymi krajami wschodnimi.


Rozdzial IV.
Import wschodnich produktów na rynki polskie

4.1. Import produktów na rynek polski.
4.2. Import z Federacji Rosyjskiej.
4.3. Ukrainskie produkty na rynku polskim.
4.4. Import bialoruskich produktów.


Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>