Bezpieczeństwo społeczne a zjawisko agresji i przemocy w rodzinie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa

1.1 Bezpieczeństwo społeczne w systemie bezpieczeństwa państwa
1.2 Bezpieczeństwo społeczne – charakterystyka zjawiska
1.3 Prawny wymiar agresji przemocy w rodzinie w Polsce

Rozdział 2
Zjawisko agresji i przemocy w rodzinie

2.1 Istota i przyczyny zjawiska agresji i przemocy w rodzinie
2.2 Formy agresji i przemocy w rodzinie
2.3 Instytucje państwowe odpowiedzialne za zapobieganie i zwalczanie agresji i przemocy w rodzinie

Rozdział 3
Wpływ agresji i przemocy w rodzinie na poczucie bezpieczeństwa w Polsce

3.1 Zjawisko agresji i przemocy w rodzinie według danych statystycznych i policji
3.2 Działania prewencyjne w obszarze agresji i przemocy w rodzinie
3.3 Agresja i przemocy w rodzinie a wpływ na bezpieczeństwo społeczne

Zakończenie
Źródła
Spis tabel
Spis wykresów

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF" pobieranie zacznie się automatycznie