Struktura i organizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 4.81/5 (26)

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Rola Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

1.1. Ustawowe zadania SZ RP
1.2. Nadzór cywilny nad SZ RP
1.3. Znaczenie SZ RP dla bezpieczeństwa RP
1.4. Struktura i system dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
1.5. Proces profesjonalizacji i modernizacji SZ i jego znaczenie


Rozdział 2
Siły Zbrojne RP po 1945 rok do chwili obecnej

2.1. Siły Zbrojne w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
2.2. Siły Zbrojne w okresie 1989 do 1999
2.3. Siły Zbrojne po 1999 – od wstąpienia Polski do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego


Rozdział 3
Charakterystyka rodzajów sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

3.1. Wojska Lądowe
3.2. Siły Powietrzne
3.3. Marynarka Wojenna
3.4. Wojska Specjalne
3.5. Wojska Obrony Terytorialnej


Rozdział 4
Pozostałe podmioty Sił Zbrojnych

4.1 Szkolnictwo wojskowe
4.3. Narodowe Siły Rezerwowe
4.4. Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego
4.5. Dowództwo Garnizonu Warszawa
4.6. Administracja terenowa
4.7. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych


Zakończenie
Źródła
Spis schematów
Spis tabel

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie