Fundusze inwestycyjne jako alternatywa dla pracowniczych programów emerytalnych.


Wstęp 6

Rozdzial I.
Charakterystyka pracowniczych programów emerytalnych

1.1. Tworzenie pracowniczych programów emerytalnych………. 8
1.1.1. Formy pracowniczych programów emerytalnych……… 10
1.1.2. Uczestnictwo w pracowniczym programie emerytalnym……… 13
1.2. Zasady działania pracowniczych programów emerytalnych 15
1.2.1. Zalozenia konstrukcyjne pracowniczych programów emerytalnych……… 15
1.2.2. Ograniczenia działalności lokacyjnej……… 17
1.3. Skladka emerytalna ………18
1.3.1. Rodzaje i rola skladki……… 19
1.3.2. Skladka podstawowa ………20
1.3.3. Skladka dodatkowa ………21
1.4. Zasady dokonywania wyplat zgromadzonych srodków ………21
1.4.1. Wyplata srodków……… 22
1.4.2. Wyplata transferowa ………23
1.4.3. Zwrot srodków ………24
1.5. Lokowanie oszczednosci na pracowniczych programach emerytalnych ………25

Rozdzial II.
Charakterystyka funduszy inwestycyjnych

2.1. Rozwój funduszy inwestycyjnych ………29
2.2. Podstawy prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych ………34
2.3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych ………35
2.3.1. Kryteria prawne ………36
2.3.2. Kryteria ekonomiczne……… 40
2.4. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce ………42

Rozdzial III.
Efektywność lokowania środków w aktywa funduszy inwestycyjnych oraz pracowniczych programów emerytalnych

3.1. Badanie efektywnosci lokowanych środków w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych na podstawie TFI PKO S.A. ………45
3.1.1. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Swiatowy Fundusz walutowy ………46
3.1.2. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Rynku Pienieznego ………48
3.1.3. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Zrównowazony ………50
3.1.4. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Stabilnego Wzrostu ………53
3.1.5. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji ………56
3.1.6. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Akcji Malych i Srednich Spólek ………59
3.1.6. Fundusz PKO/CREDIT SUISSE Obligacji ………63
3.2. Badanie efektywnosci lokowanych środków na Pracowniczych Programach Emerytalnych w PZU S.A………. 65
3.2.1. PZU FIO Akcji Krakowiak ………66
3.2.2. PZU FIO Papierów Dluznych Polonez……… 69
3.2.3. PZU FIO Stabilnego Wzrostu Mazurek……… 70

Zakończenie ………72
Spis wykresów ………75
Spis tabel ………76

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>