Gieldy towarowe

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……… 3

Rozdział I
Rys historyczny ……… 6

Rozdział II
Pojęcie i znaczenie gieldy towarowej

1. Definicja gieldy towarowej ……… 40
2. Znaczenie gieldy towarowej ……… 43


Rozdział III
Ustawa o gieldach towarowych w Polsce

1. Tworzenie i organizacja gield towarowych ……… 49
2. Działalność maklerów gield towarowych ……… 55
3. Towarowe domy maklerskie ……… 61


Rozdział IV
Prawo Unii Europejskiej dotyczace gield towarowych

1. Uwagi wstepne ……… 71
2. Zasada swobodnego przeplywu towarów ……… 74
3. Zasada wolnosci przedsiebiorczosci ……… 78
4. Zasada swobodnego przeplywu kapitalów i platnosci ……… 83


Zakończenie ……… 86
Bibliografia ……… 88

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto