Globalizacja we wspólczesnym swiecie

Wstęp……….2

Rozdzial I
Charakterystyka Unii Europejskiej

1. Definicja i rola Unii Europejskiej……….4
2. Geneza procesu integracji na terenie Europy……….7
3. Przyczyny europejskiej integracji……….11
4. Najwazniejsze instytucje Unii Europejskiej……….13


Rozdzial II
Globalizacyjne tendencje w rynkowej gospodarce.

1. Pojecie i teorie globalizacji……….16
2. Mechanizm technologii oraz wiedzy w rynku globalnym……….22
3. Korzysci globalizacyjne dla producentów, a takze konsumentów……….27
4. Zagrozenia globalizacyjne dla gospodarki oraz srodowiska krajów slabo rozwinietych ……….31


Rozdzial III
Nadrzedne kwestie powiazane z globalizacja w Unii Europejskiej

1. Problem powiazany z zatrudnieniem dzieci i mlodziezy……….35
2. Ochrona naturalnego srodowiska……….39
3. Ochrona intelektualnej wlasnosci……….41
4. Przejrzystosc decyzji i operacji dokonywanych na finansowych rynkach……….43
5. Negatywne aspekty globalizacji……….47


Zakończenie……….50
Bibliografia……….52


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>