Grzyby zasiedlajace ziarniaki pszenicy ozimej w dwóch systemach gospodarowania.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury

2.1 Podzial systemów gospodarowania
2.1.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego
2.1.2. Charakterystyka rolnictwa konwencjonalnego
2.2. Charakterystyka biologiczna pszenicy ozimej
2.3. Choroby przenoszone przez nasiona
2.3.1. Sniec cuchnaca pszenicy
2.3.2. Glownia pylaca pszenicy
2.3.3. Sporysz zbóz i traw
2.3.4. Septorioza plew pszenicy
2.3.5. Fuzarioza klosów
2.4. Grzyby zasiedlajace nasiona


3. Material i metody

3.1. Material do badan
3.2. Opis odmiany
3.3. Izolacja grzybów zasiedlajacych ziarno pszenicy ozimej


Omówienie wyników
Wnioski
Literatura
Summary

ďťż

Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)