Grzyby zasiedlajace ziarniaki pszenicy ozimej w dwóch systemach gospodarowania.


1. Wstęp i cel pracy

2. Przeglad literatury

2.1 Podzial systemów gospodarowania
2.1.1. Charakterystyka rolnictwa ekologicznego
2.1.2. Charakterystyka rolnictwa konwencjonalnego
2.2. Charakterystyka biologiczna pszenicy ozimej
2.3. Choroby przenoszone przez nasiona
2.3.1. Sniec cuchnaca pszenicy
2.3.2. Glownia pylaca pszenicy
2.3.3. Sporysz zbóz i traw
2.3.4. Septorioza plew pszenicy
2.3.5. Fuzarioza klosów
2.4. Grzyby zasiedlajace nasiona


3. Material i metody

3.1. Material do badan
3.2. Opis odmiany
3.3. Izolacja grzybów zasiedlajacych ziarno pszenicy ozimej


Omówienie wyników
Wnioski
Literatura
Summary

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>