Metody obliczania i ewidencjonowania podatku dochodowego od osób fizycznych.


Wstęp………3

Rozdzial I
Istota, pojecie i rodzaje podatków………5

1.1. Poczatki podatków w panstwie polskim………5

1.2. Zmiany systemu podatkowego w Polsce po 1990 roku………11

1.3. Wspólczesne pojecie podatku i jego cechy………14

1.4 Funkcje i cele podatków………16

1.5 Zasady podatkowe………18

1.6. Klasyfikacja podatków………20


Rozdzial II
Źródła i rodzaje przychodów osób fizycznych podlegajacych opodatkowaniu………23

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania………23

2.2. Obowiazek opodatkowania podatkiem dochodowym………25

2.3. Źródła przychodów………27

2.4. Koszty uzyskania przychodów………35


Rozdzial III
Rodzaje ulg podatkowych i sposoby ich ustalania………44

3.1.Darowizny, ulgi naukowe, szkolne i zdrowotne………44

3.2. Skladki na ubezpieczenie, ulgi rehabilitacyjne, renty i emerytury………0

3.3.Ulgi budowlane i mieszkaniowe………54

Rozdzial IV
Zasady naliczania i regulowania zobowiazan podatkowych………59

4.1. Ryczalty podatkowe………59

4.2. Podstawy obliczania podatku dochodowego………62

4.3. Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez platników………68

4.4. Zeznania podatkowe………72

4.5. Sankcje podatkowe………76

4.6. Egzekucja administracyjna zobowiazan podatkowych………79

Podsumowanie………81

Bibliografia………83
Spis tabel………85
Spis rysunków………85

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>