Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.


Wstęp

Rozdzial I.
Ochrona przyrody w UE i Polsce

1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych
1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym
1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska

Rozdzial II.
Charakterystyka nadlesnictwa XYZ

2.1. Opis historii nadlesnictwa
2.2. Zasoby przyrodnicze i gospodarcze
2.3. Walory turystyczne i krajobrazowe

Rozdzial III.
Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ

3.1. Funkcje lasu i kategorie ochronnosci
3.2. Formy ochrony przyrody i obszary chronionego krajobrazu
3.3. Znaczenie i wpływ obszarów chronionych w aspekcie turystycznym promocyjnym i gospodarczym

Zakończenie
Spis tabel, wykresów, rysunków, map
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>