Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I.
Ochrona przyrody w UE i Polsce

1.1. Polityka Polski w zakresię ochrony przyrody terenów lesnych
1.2. Kierunki dzialan UE w sektorze lesnym
1.3. Instytucja Lasów Panstwowych i jej polityka ochrony srodowiska

Rozdzial II.
Charakterystyka nadlesnictwa XYZ

2.1. Opis historii nadlesnictwa
2.2. Zasoby przyrodnicze i gospodarcze
2.3. Walory turystyczne i krajobrazowe

Rozdzial III.
Ochrona przyrody na terenie nadlesnictwa XYZ

3.1. Funkcje lasu i kategorie ochronnosci
3.2. Formy ochrony przyrody i obszary chronionego krajobrazu
3.3. Znaczenie i wpływ obszarów chronionych w aspekcie turystycznym promocyjnym i gospodarczym

Zakończenie
Spis tabel, wykresów, rysunków, map
Bibliografia


Wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt sms 4 PLN netto (4,92 PLN z VAT)