Polska emigracja polityczna do USA w latach 1980-1989.


Wstęp……… 2

Rozdzial I.
Typologia polskiej emigracji politycznej

1.1. Pojecie emigracji i migracji……… 4
1.2. Typologia emigracji i migracji……… 6
1.3. Pierwsi polscy osadnicy w Stanach Zjednoczonych……… 11

Rozdzial II.
Rekonstrukcja procesów i trendów migracyjnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej

2.1 Imigracja do Stanów Zjednoczonych – rys historyczny ………16
2.2. Emigracja polska po roku 1918 do lat 70-tych XX wieku – rys historyczny……… 22
2.3. Polska imigracja polityczna – szczególna odmiana imigracji ………29

Rozdzial III.
Polityczna emigracja Polski w latach 1980 – 1989

3.1. Przyczyny i skutki emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych ………32
3.2. Sytuacja w kraju w latach osiemdziesiatych ………37
3.3. Ogólna charakteryzacja emigracji……… 45
3.3. Liczebnosc Polonii Stanów Zjednoczonych w świetle polskich i amerykanskich zródel ………49
3.3.1. Próba szacunku liczebnosci oraz struktury demograficznej i społecznej zbiorowosci polonijnej w Stanach Zjednoczonych w 1980 roku……… 54

Zakończenie……… 62
Bibliografia ………64
Spis schematów, tabel ………67

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>