Polska emigracja polityczna do USA w latach 1980-1989.

 


Wstęp……… 2

Rozdzial I.
Typologia polskiej emigracji politycznej

1.1. Pojecie emigracji i migracji……… 4
1.2. Typologia emigracji i migracji……… 6
1.3. Pierwsi polscy osadnicy w Stanach Zjednoczonych……… 11

Rozdzial II.
Rekonstrukcja procesów i trendów migracyjnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej

2.1 Imigracja do Stanów Zjednoczonych – rys historyczny ………16
2.2. Emigracja polska po roku 1918 do lat 70-tych XX wieku – rys historyczny……… 22
2.3. Polska imigracja polityczna – szczególna odmiana imigracji ………29

Rozdzial III.
Polityczna emigracja Polski w latach 1980 – 1989

3.1. Przyczyny i skutki emigracji Polaków do Stanów Zjednoczonych ………32
3.2. Sytuacja w kraju w latach osiemdziesiatych ………37
3.3. Ogólna charakteryzacja emigracji……… 45
3.3. Liczebnosc Polonii Stanów Zjednoczonych w świetle polskich i amerykanskich zródel ………49
3.3.1. Próba szacunku liczebnosci oraz struktury demograficznej i społecznej zbiorowosci polonijnej w Stanach Zjednoczonych w 1980 roku……… 54

Zakończenie……… 62
Bibliografia ………64
Spis schematów, tabel ………67

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>