Problem bezrobocia i sposoby jego ograniczania na przykładzie powiatu xyz w latach 2008-2013.

Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Rozdzial Podstawowe zagadnienia dotyczace bezrobocia

1.1.Pojecie i mierniki bezrobocia………..5
1.2.Rodzaje i przyczyny bezrobocia……….. 11
1.3.Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia ………..20


Rozdzial II
Rozdzial Formy przeciwdziałania bezrobociu

2.1. Aktywne formy walki z bezrobociem ………..25
2.2. Pasywne formy ograniczania bezrobocia……….. 40
2.3. Rola powiatowego urzedu pracy oraz rynku pracy ………..44


Rozdzial III
Rozdzial Analiza problemu bezrobocia w powiecie XYZ w latach 2008-2013

3.1. Ogólna charakterystyka powiatu XYZ……….. 49
3.2. Analiza wielkosci bezrobocia w latach 2008-2013……….. 54
3.3. Analiza struktury bezrobocia ………..58
3.4. Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu ………..67


Zakończenie ………..79
Bibliografia ………..83
Spis tabel, wykresów i rysunków ………..86


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>