Problem handlu kobietami w Europie w XXI wieku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp ………….5

Rozdział I
Handel ludźmi – ujęcie teoretyczne

1.1. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi…………. 7
1.1.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych…………. 7
1.1.2. NATO…………. 8
1.1.3. Unia Europejska…………. 9
1.1.4. Rada Europy
1.2. Polskie regulacje prawne dotyczące handlu ludźmi ………….13
1.3. Skala i zasięg zjawiska handlu ludźmi…………. 14
1.4. Formy handlu ludźmi…………. 16
1.4.1. Praca przymusowa ………….16
1.4.2. Żebractwo ………….17
1.4.3. Handel dziećmi…………. 18
1.4.4. Handel organami…………. 21
1.4.5. Wyłudzanie świadczeń socjalnych…………. 23
1.4.6. Prostytucja…………. 23


Rozdział II
Handel kobietami w Europie

2.1. Charakterystyka zjawiska handlu kobietami w Europie ………….24
2.2. Kraje pochodzenia i kraje pochodzenia ofiar handlu kobietami ………….28
2.3. Handel kobietami a prostytucja ………….30
2.4. Statystyczne ujęcie handlu kobietami ………….32
2.5. Polki jako ofiary handlu kobietami ………….34
2.5.1. Problem handlu kobietami w Polsce przedstawiony w statystykach ………….36


Rozdział III
Zapobieganie handlowi kobietami i pomoc ofiarom

3.1. La Strada ………….40
3.2. Krajowe Centrum Interwencyjno – Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi ………….42
3.3. Stowarzyszenie Po – MOC…………. 45
3.4. UNODC – Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkomanii i Przestępczości…………. 45


Zakończenie ………….47
Bibliografia………….49

Oceń