Specjalne strefy ekonomiczne

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wprowadzenie………. 1

Rozdzial I
1.1 Geneza powstania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce……….3

1.2 Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce……….5
1.3 Prawne podstawy funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych ……….6
1.4 Zarządzanie strefa……….9
1.5 Zwolnienia i preferencje podatkowe w strefach……….12
1.6.1 Zasady udzielania Pomocy Publicznej w strefach w świetle przepisów
o pomocy publicznej w prawie Unii Europejskiej……….14
1.7.2 Warunki korzystania z inwestycyjnej pomocy regionalnej w specjalnych strefach . ekonomicznych………..17
1.8.3 Pomoc publiczna udzielona w strefach……….20
1.9.4 Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w specjalnych strefach
ekonomicznych .21
1.10 Planowany i rzeczywisty efekt realizacji zezwolen……….21
1.11.1 Liczba waznych zezwolen w poszczególnych latach……….24
1.12 Zrealizowane miejsca pracy……….25
1.13 Liczba inwestorów którzy rozpoczeli dzialalnosc……….27
1.14.1 Struktura branzowa inwestycji w poszczególnych latach ……….29
1.15.2 Struktura pochodzenia kapitalu……….32
1.16 Dostosowanie regulacji prawnych dotyczacych SSE w Polsce
do wymogów Unii Europejskiej……….33


Rozdzial II
2.1 Cele ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej „INVEST-PARK’’……….36

2.2 Wpływ strefy na otoczenie……….37
2.3 Geneza powstania walbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej……….38
2.4 Sytuacja spoleczno-ekonomiczna w regionie i cele ustanowienia strefy……….42
2.5 Glówne cele ustanowienia Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….42
2.6 Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna przepisy prawne regulujace
Organizacje i zasady działania ……….44
2.7 Lokalizacja……….46
2.8 Zarządzanie Walbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna……….50
2.9.1 Rada nadzorcza………..54
2.10.2 Dzial ksiegowy ……….59
2.11 Rozwój Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….61
2.12 Inwestorzy dzialajacy na terenie Walbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej……….65
2.13 Planowany rozwój strefy w latach 2004/2005……….70
2.14 Uwagi koncowe……….71

Bibliografia……….73
Akty Prawne……….74

Aneksy

1..Inwestorzy którzy nabyli prawo do zwolnien w Specjalnych Strefach
Ekonomicznych……….78
2..Mapki prezentujace lokalizacje podstref w ramach Walbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej……….96