System zarządzania BHP wg normy SCC/VCA.


Wstęp………..4

Rozdzial 1
Systemowe zarzadzanie bezpieczenstwem i higiena pracy

1.1.System zarządzania BHP……….. 5
1.3. Etapy wdrozenia systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie……….. 8
1.3.1. Zaangazowanie kierownictwa i pracowników w działania zwiazane z funkcjonowanie systemu zarządzania BHP……….. 10
1.3.2. Plan dzialan sluzacych do realizacji polityki BHP……….. 11
1.3.3. Stworzenie warunków do wykonania zalozonych celów……….. 12
1.3.4. Kontrola realizacji planów i funkcjonowania systemu……….. 13
1.3.5. Okresowe przeglady i doskonalenie wdrozonego systemu zarządzania BHP……….. 14
1.4. Eliminacja przyczyn i skutków stwierdzonych niezgodnosci ………..14


Rozdzial 2
Zarządzanie BHP zgodnie z wymaganiami normy SCC/VCA

2.1. Istota i zastosowanie SCC ………..16
2.1.1. Certyfikaty dla pracowników- SCC/BES i SCC/SOS ………..16
2.1.2. Korzysci wynikajace z posiadania SCC ………..17
2.2. Lista kontrolna SCC wersja 2008/05 ………..18
2.2.1. Polityka BHP i ochrony srodowiska, organizacja, zaangazowanie kierownictwa……….. 18
2.2.2. Zarządzanie ryzykami BHP i ochrony srodowiska……….. 19
2.2.3. Szkolenie, informacja i instruktaz……….. 20
2.2.4. Swiadomosc BHP i ochrony srodowiska ………..20
2.2.5. Plan projektu w zakresię BHP i ochrony srodowiska……….. 21
2.2.6. Ochrona srodowiska……….. 21
2.2.7. Przygotowanie do powaznych awarii ………..21
2.2.8. Przeglady BHP i ochrony srodowiska ………..22
2.2.9. Ochrona zdrowia ………..22
2.2.10. Zakupy oraz dopuszczenie do uzytkowania materialów, urzadzen i sprzetu……….. 22
2.2.11. Zakup uslug ………..23
2.2.12. Zglaszanie, rejestracja i badania zdarzen wypadkowych ………..23


Rozdzial 3
Certyfikacja systemu zarządzania BHP zgodnie z norma SCC/VCA

3.1. Audyt BHP- sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania ………..26
3.1.1.Istota i cele audytu……….. 27
3.1.2. Rodzaje audytu ………..28
3.2. Audytor w systemie zarządzania BHP……….. 28
3.2.1. Rola audytora w systemie zarządzania BHP- zasady prowadzenia audytu……….. 29
3.2.2. Róznice miedzy audytem wewnetrznym i zewnetrznym ………..30
3.3. Proces certyfikacji systemu zarządzania BHP wg normy SCC ………..30
3.3.1. Dialog wejsciowy, wizyta wstepna i przeglad dokumentacji……….. 31
3.3.2. Audyt certyfikacyjny, certyfikat zgodnosci z wymaganiami normy ………..33
3.3.3. Audyty okresowe i audyt recertyfikacyjny……….. 33


Zakończenie ………..35
Spis rysunków……….. 36
Spis tabel ………..36
Bibliografia ………..37

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>