Tag: misjach

Rezultaty udziału żołnierzy polskich w misjach humanitarnych w Afganistanie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1. Misje humanitarne, typologia 1.1. Misje humanitarne ……….5 1.1.1. Utrzymanie pokoju i ich zasady………. 5 1.1.2. Budowanie pokoju i zakres działań ……….7 1.1.3. Tworzenie pokoju i zapobieganie konfliktom ………. 8 1.1.4. Globalne bezpieczeństwo………. 9 1.2. Konieczność prowadzenia misji………. 10 Rozdział 2. Udział polskich żołnierzy w misjach w Afganistanie…

Polacy na misjach pokojowych ONZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Misje pokojowe ONZ- charakterystyka 1.1.Pojęcie misji pokojowych i ich prawne uwarunkowania……… 7 1.2.Praktyka funkcjonowania misji ONZ………20 Rozdział II Misje pokojowe ONZ pierwszej generacji. 2.1.Charakterystyka misji ONZ………32 2.2.Polacy w misjach ONZ………43 Rozdział III Misje pokojowe ONZ drugiej generacji i wymuszania pokoju 3.1.Charakterystyka misji ONZ………56 3.2.Polacy w misjach ONZ………67…

Polska w misjach pokojowych na terenie byłej Jugosławii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugosławii 1.1. Rys historyczny Jugosławii od powstania SHS do zakończenia II wojny światowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na…

Rola 10BKPanc w misjach pokojowych NATO i ONZ 4.56/5 (32)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka jednostki 1.1. Rys Historyczny 1.2. Struktury Organizacyjne 1.3. Zadania Rozdział II Charakterystyka wybranych misji 2.1. Przygotowanie do misji, siły i środki 2.2. Przebieg misji 2.2.1. Czad 2.2.2. Afganistan 2.3. Doświadczenia i wnioski Rozdział III Możliwości i perspektywy udziału jednostki w kolejnych misjach 3.1. Plany jednostki 3.2.…

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii. 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdział II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na…

Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim. 4.24/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Istota i typologia bezpieczenstwa 1.1. Pojęcie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9 1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14 1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20 Rozdział 2. Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim 2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29 2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35 2.3.…

Udział Polski w misjach pokojowych. 4.23/5 (47)

Przez administrator

Wykaz skrótów Wstęp………..4 Rozdział 1. Pojęcie misji pokojowych………..6 1.1. Istota, geneza i funkcje misji pokojowych 1.2. Próba zdefiniowania pojęcia misji pokojowych 1.3. Problem utrzymania bezpieczenstwa miedzynarodowego Rozdział 2. Polska jako uczestnik misji pokojowych………..28 2.1. Udział w misjach organizowanych przez ONZ 2.2 Udział w misjach organizowanych przez NATO 2.3. Udział w…