Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim.

Wstęp……….5

Rozdzial 1.
Istota i typologia bezpieczenstwa

1.1. Pojecie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9
1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14
1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20


Rozdzial 2.
Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim

2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29
2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35
2.3. Skutki rozpadu Jugoslawii ……….41


Rozdzial 3.
Sposoby dzialan panstw NATO,które wplynely na ustabilizowanie kryzysu politycznego na Pólwyspie Balkanskim

3.1. Interwencja militarna jako instrument dzialan stabilizacyjnych………. 47
3.2. Podstawy prawne dzialan ONZ i NATO w rozwiazywaniu konfliktu na Balkanach………. 50
3.3. Udział polskiego kontyngentu w konflikcie na Balkanach………. 51


Zakończenie……….65
Bibliografia………. 67
Akty prawne ……….69
Netografia ……….69
Spis rysunków i tabel ……….70


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>