Polska w misjach pokojowych na terenie byłej Jugosławii. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

6 marca 2019 Wyłączono Przez administratorWstęp………. 3

Rozdział I.
Rozpad Jugosławii

1.1. Rys historyczny Jugosławii od powstania SHS do zakończenia II wojny światowej………. 5
1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13
1.3. Rozpad państwa………. 18

Rozdział II.
Misje pokojowe w ramach ONZ

2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, członkostwo Polski………. 22
2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie byłej Jugosławii z udziałem Polski
2.2.1. UNPROFOR ………. 30
2.2.2. UNCRO………. 32
2.2.3. UNPREDEP………. 34
2.2.4. UNMIBH………. 36
2.2.5. UNTAES………. 38
2.2.6. UNMOP………. 40
2.2.7. UNPSG………. 42
2.2.8. UNMIK………. 44

Rozdział III.
Misje pokojowe w ramach NATO

3.1. Charakterystyka organizacji oraz przynależność Polski do NATO………. 46
3.2. Misje pokojowe organizacji na terenie byłej Jugosławii, w których udział brało Wojsko Polskie
3.2.1. IFOR………. 51
3.2.2. SFOR………. 53
3.2.3. KFOR………. 55

Zakończenie………. 57
Bibliografia………. 59


Oceń