Unia Europejska wobec problemu terroryzmuWstęp……….4

Rozdzial I.
Charakterystyka zjawiska terroryzmu……….6

1.1. Wprowadzenie
1.2. Rys historyczny terroryzmu
1.3. Pojecie terroryzmu
1.3.1. Glówne elementy definicji terroryzmu.
1.3.2. Klasyfikacja ruchów terrorystycznych.
1.4. Psychologia terroryzmu
1.5. Cele taktyczne organizacji terrorystycznych
1.6. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu
1.7. Podsumowanie


Rozdzial II.
Terroryzm miedzynarodowy……….27

2.1. Wprowadzenie
2.2. Techniki i metody terrorystyczne
2.2.1. Organizacje grupy terrorystycznej
2.2.2. Zamachy bombowe
2.2.3. Porwania i uprowadzenia
2.2.4. Morderstwo polityczne
2.2.5. Bioterroryzm
2.2.6. Cyberterroryzm
2.2.7. Ekoterroryzm
2.2.8. Terroryzm morski
2.3. Charakterystyka glównych organizacji terrorystycznych
2.3.1. Al – Kaida.
2.3.2. Hezbollah.
2.3.3. ETA – Ojczyzna Basków i Wolnosc.
2.3.4. Frakcja Czerwonej Armii (RAF).
2.4. Fundamentalizm islamski w Europie
2.5. Podsumowanie


Rozdzial III.
Strategia Unii Europejskiej w zakresię zwalczania terroryzmu……….46

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wspólpraca globalna w walce z terroryzmem
3.3. Obowiazek przestrzegania praw czlowieka a zwalczanie terroryzmu
3.4. Prawne aspekty przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w Unii Europejskiej
3.4.1. Europejska Strategia Bezpieczenstwa z 12 grudnia 2003 roku
3.4.2. Deklaracja w sprawie Zwalczania Terroryzmu z 25 marca 2004 roku
3.5. Plan działania w sprawie zwalczania terroryzmu
3.5.1. Prawo w walce z terroryzmem na przykładzie wybranych panstw w Unii Europejskiej
3.6. Kooperacja Unii Europejskiej z organizacjami miedzynarodowymi
3.7. Podsumowanie

Zakończenie……….64
Bibliografia…….66

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>