Walory turystyczne miasta Krakowa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka wybranych pojec.

1.1. Pojecie i istota turystyki oraz ruchu turystycznego ……… 6
1.2. Atrakcyjność turystyczna oraz walory turystyczne ………14
1.3. Zagospodarowanie turystyczne ……… 17


Rozdzial II.
Turystyka w Krakowie.

2.1. Dostepnosc komunikacyjna miasta Krakowa ……… 22
2.2. Baza noclegowa Krakowa ……… 27
2.3. Ruch turystyczny w Krakowie ……… 29


Rozdzial III.
Analiza atrakcyjnosci miasta Krakowa.

3.1. Atrakcje kulturalne Krakowa ……… 44
3.2. Charakterystyka wybranych atrakcji Krakowa ………50
3.3. Tereny zielone okolic Krakowa ……… 64


Rozdzial IV.
Opinia turystów nt. atrakcyjnosci turystycznej Krakowa.

4.1. Charakterystyka kwestionariusza ……… 68
4.2. Charakterystyka respondentów ……… 68
4.3. Analiza badan ankietowych ……… 70


Zakończenie ……… 79
Bibliografia ……… 81
Spis fotografii ……… 82
Spis tabel ……… 83
Spis rysunków ……… 84
Aneks ……… 85


 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.