Walory turystyczne miasta KrakowaWstęp ……… 4

Rozdzial I.
Charakterystyka wybranych pojec.

1.1. Pojecie i istota turystyki oraz ruchu turystycznego ……… 6
1.2. Atrakcyjność turystyczna oraz walory turystyczne ………14
1.3. Zagospodarowanie turystyczne ……… 17


Rozdzial II.
Turystyka w Krakowie.

2.1. Dostepnosc komunikacyjna miasta Krakowa ……… 22
2.2. Baza noclegowa Krakowa ……… 27
2.3. Ruch turystyczny w Krakowie ……… 29


Rozdzial III.
Analiza atrakcyjnosci miasta Krakowa.

3.1. Atrakcje kulturalne Krakowa ……… 44
3.2. Charakterystyka wybranych atrakcji Krakowa ………50
3.3. Tereny zielone okolic Krakowa ……… 64


Rozdzial IV.
Opinia turystów nt. atrakcyjnosci turystycznej Krakowa.

4.1. Charakterystyka kwestionariusza ……… 68
4.2. Charakterystyka respondentów ……… 68
4.3. Analiza badan ankietowych ……… 70


Zakończenie ……… 79
Bibliografia ……… 81
Spis fotografii ……… 82
Spis tabel ……… 83
Spis rysunków ……… 84
Aneks ……… 85


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>