Zabezpieczenie platnosci w obrocie handlowym z zagranica.Wstęp

Rozdzial I
Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica

1.1 Natura handlu zagranicznego
1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica
1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym
1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica
1.5 Podsumowanie

Rozdzial II
Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica

2.1 Regulacje krajowe
2.2 Regulacje miedzynarodowe
2.3 Rola organizacji miedzynarodowych w praktyce obrotu zagranicznego
2.4 Podsumowanie

Rozdzial III
Charakterystyka rodzajów platnosci wystepujacych w obrocie z zagranica

3.1 Nieuwarunkowane formy platnosci w transakcjach zagranicznych
3.1.1 Powszechne polecenie wyplaty
3.1.2 Czek
3.1.3 Weksel
3.1.4 Barter i clearing
3.2 Uwarunkowane formy platnosci w transakcjach zagranicznych
3.2.1 Inkaso dokumentowe
3.2.2 Akredytywa dokumentowa
3.3 Podsumowanie

Rozdzial IV
Sposoby zabezpieczenia transakcji przedsiebiorstw w obrocie zagranicznym

4.1 Gwarancja bankowa
4.2 Akredytywa standby
4.3 System ubezpieczen kredytów eksportowych
4.3.1 Działalność KUKE S.A.
4.4 Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>