Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej


Wstęp………… 5

Rozdzial I.
Zjawisko bezrobocia w gospodarce rynkowej.

1. Bezrobocie – podstawowe pojecia………… 7
2. Przyczyny bezrobocia………… 14
3. Klasyfikacja bezrobocia………… 18
4. Spoleczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia………… 23


Rozdzial II.
Instrumenty i formy walki z bezrobociem

1. Rózne formy redukcji bezrobocia………… 29
1.1. Rozwiazania organizacyjno – prawne………… 29
1.2. Fundusze celowe………… 34
2. Aktywne formy pobudzania rynku pracy………… 40
2.1. Posrednictwo pracy………… 40
2.2. Organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych………… 41
2.3. Udzielanie pozyczek z Funduszu Pracy………… 43
2.4. Szkolenia………… 45
2.5. Aktywizacja zawodowa absolwentów………… 47
2.6. Poradnictwo zawodowe………… 50
3. Pasywne formy walki z bezrobociem………… 52
3.1. Zasilki dla bezrobotnych………… 52
3.2. Swiadczenia przyznawane absolwentom………… 56


Rozdzial III.
Analiza wielkosci i struktury bezrobocia w województwie XYZ.

1. Ogólna charakterystyka rynku pracy województwa XYZ ………… 59
2. Wielkosc i dynamika bezrobocia………… 63
3. Struktura bezrobotnych………… 70
3.1. Bezrobotni wg plci………… 72
3.2. Absolwenci………… 73
3.3. Zwolnieni z przyczyn dotyczacych zakladów pracy………… 76
3.4. Bezrobotni z prawem do zasilku………… 77
3.5. Bezrobotni wg wieku i poziomu wyksztalcenia………… 80
3.6. Bezrobotni wg stazu pracy i czasu pozostawania bez pracy………… 82
3.7. Bezrobotni wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnośći………… 84
3.8. Bezrobotni wg zawodów i specjalnosci………… 85


Zakończenie………… 91
Spis tablic………… 95
Bibliografia………… 96


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>