Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej


Wstęp

Rozdzial I
Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym.

1.1. Turystyka, turysta – analiza definicyjna pojec……….5
1.2. Rodzaje i funkcje turystyki………. 9
1.3. Motywy uprawiania turystyki……….18
1.4. Czynniki rozwoju turystyki……….21
1.5. Dobra i walory turystyczne……….24


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka powiatu XYZ

2.1. Rys historyczny powiatu……….32
2.2. Zycie społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu ……….33
2.3. Walory turystyczne powiatu XYZ ……….37


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….49
3.2. Problemy badawcze……….51
3.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze……….54
3.4. Organizacja i przebieg badan……….59


Rozdzial IV
Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….61
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan……….65


Podsumowanie. wnioski z badan……….86
Bibliografia……….91
Zalaczniki……….94

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>