Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp

Rozdzial I
Wybrane aspekty turystyki w ujęciu teoretycznym.

1.1. Turystyka, turysta – analiza definicyjna pojec……….5
1.2. Rodzaje i funkcje turystyki………. 9
1.3. Motywy uprawiania turystyki……….18
1.4. Czynniki rozwoju turystyki……….21
1.5. Dobra i walory turystyczne……….24


Rozdzial II
Ogólna charakterystyka powiatu XYZ

2.1. Rys historyczny powiatu……….32
2.2. Zycie społeczne, gospodarcze i kulturalne regionu ……….33
2.3. Walory turystyczne powiatu XYZ ……….37


Rozdzial III
Zalozenia metodologiczne badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cel badan……….49
3.2. Problemy badawcze……….51
3.3. Metody, techniki oraz narzedzia badawcze……….54
3.4. Organizacja i przebieg badan……….59


Rozdzial IV
Atrakcyjność turystyczna powiatu XYZ w opinii młodzieży szkolnej w świetle badan wlasnych.

4.1. Charakterystyka badanej populacji……….61
4.2. Analiza i interpretacja wyników badan……….65


Podsumowanie. wnioski z badan……….86
Bibliografia……….91
Zalaczniki……….94

 

Aby pobrać, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:
Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.