Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003


Wstęp………3

1. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne-istota oraz motywy inwestowania.

1.1. Pojecie inwestycji zagranicznych……….5
1.2. Rodzaje inwestycji zagranicznych……….9
1.3. Przyczyny inwestowania poza granicami kraju-korzysci inwestowania……….12
1.4. Teorie dotyczace inwestycji zagranicznych……….17
1.4.1.Teoria miedzynarodowego przeplywu kapitalu……….18
1.4.2.Teoria miedzynarodowego zróznicowania stóp zysku……….20
1.4.3.Teoria dywersyfikacji portfela inwestycyjnego……….22
1.4.4.Teoria obszarów walutowych……….24
1.4.5.Teoria monopolistycznych przewag……….26
1.4.6.Teoria miedzynarodowego cyklu zycia produktu……….31
1.4.7.Teoria internalizacji transnarodowych korporacji……….34
1.4.8.Eklektyczna teoria miedzynarodowej produkcji……….36


2. Inwestycje zagraniczne w gospodarce polskiej w latach 1998-2003.

2.1. Naplyw BIZ do Polski w latach 1998-2003……….41
2.2. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych- BIZ……….47
2.3. Struktura branzowa bezposrednich inwestycji zagranicznych……….51
2.4. Najwieksi inwestorzy zagraniczni w 2003 r……….55
2.5. Atrakcyjność Polski jako kraju przyjmujacego inwestycje zagraniczne na tle krajów Europy Srodkowo-Wschodniej……….59


3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Województwie Slaskim.

3.1. Charakterystyka województwa slaskiego……….64
3.2. Inwestycje zagraniczne w województwie slaskim……….68
3.3. Struktura geograficzna inwestycji zagranicznych……….71
3.4. Struktura branzowa województwa slaskiego……….73


Zakończenie………77
Bibliografia:………79
Spis tabel………82
Spis wykresów………83
Spis rysunków………84
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>