Bezrobocie jako element patologii społecznej.


Wstęp ……….3

Rozdzial I
1.1.Spoleczno-ekonomiczne skutki bezrobocia.

1.2. Mierniki bezrobocia ……….12
1.3. Rodzaje bezrobocia………. 15
1.4. Formy bezrobocia………. 19

Rozdzial II
Stan i dynamika bezrobocia w Polsce w latach 1990-2000.

2.1. Elementy rynku pracy………. 21
2.2. Kryzys na rynku pracy ……….27
2.3. Rozwój bezrobocia w Polsce w 2010r………. 29

Rozdzial III
Społeczne skutki bezrobocia

3.1. Sfera ubóstwa w Polsce………. 31
3.2.Problemy polskiej wsi………. 38
3.3. Psychologiczne aspekty bezrobocia ……….39
3.4. Bezrobocie a patologie społeczne………. 42
3.4.1. Alkoholizm ……….43
4.2.2. Prostytucja ……….46
4.2.3. Przestepczosc ……….49

Rozdzial IV
Polityka przeciwdziałania bezrobociu

4.1. Metody walki z bezrobociem ……….52
4.2. Sposoby przeciwdzialaniu bezrobociu. Panstwo a rynek pracy ……….53
4.3. Bezrobocie jako nowa kwestia spoleczna………. 57
4.3. Bezrobocie jako nowa kwestia spoleczna………. 57

Zakończenie………. 59
Bibliografia ……….61
Literatura ……….61
Strony internetowe………. 65
Spis tabel ……….66


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>