Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………….5

Rozdział I.
Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Pojęcie papierów wartosciowych
2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12
3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13
3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13
3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14
3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23
3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29

Rozdział II.
Wycena krótkoterminowe papierów wartosciowych

1. Wprowadzenie do wyceny …………. 33
2. Uwarunkowania wyceny papierów wartosciowych …………. 34
3. Metody wyceny …………. 36
3.1. Wycena na dzien wprowadzania do ksiag rachunkowych …………. 36
3.2. Wycena biezaca …………. 39
3.3. Wycena na dzien bilansowy …………. 43
3.4. Szczególowa wycena krótkoterminowych papierów wartosciowych…………. 51

Rozdział III.
Ewidencja krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Ewidencja syntetyczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 65
2. Ewidencja analityczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 72

Rozdział IV.
Krótkoterminowe papiery dluzne

1. Pojęcie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 90
2. Podstawy prawne funkcjonowania …………. 93
3. Parametry charakteryzujace krótkoterminowe papiery dluzne …………. 95
4. Rodzaje krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95
5. Emisja krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95
6. Cena krótkoterminowych papierów dluznych …………. 104
7. Zabezpieczenie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 106

Zakończenie …………. 107
Bibliografia …………. 109

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto