Ewidencja i wycena krótkoterminowych papierów dluznych

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.


Wstęp ………….5

Rozdzial I.
Charakterystyka krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Pojecie papierów wartosciowych
2. Funkcje krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 12
3. Klasyfikacja krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 13
3.1. Kryteria klasyfikacji …………. 13
3.2. Wierzycielskie papiery wartosciowe …………. 14
3.3. Kapitalowe papiery wartosciowe …………. 23
3.4. Papiery wartosciowe bedace dokumentem platniczym i rozrachunkowym…………. 29

Rozdzial II.
Wycena krótkoterminowe papierów wartosciowych

1. Wprowadzenie do wyceny …………. 33
2. Uwarunkowania wyceny papierów wartosciowych …………. 34
3. Metody wyceny …………. 36
3.1. Wycena na dzien wprowadzania do ksiag rachunkowych …………. 36
3.2. Wycena biezaca …………. 39
3.3. Wycena na dzien bilansowy …………. 43
3.4. Szczególowa wycena krótkoterminowych papierów wartosciowych…………. 51

Rozdzial III.
Ewidencja krótkoterminowych papierów wartosciowych

1. Ewidencja syntetyczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 65
2. Ewidencja analityczna krótkoterminowych papierów wartosciowych …………. 72

Rozdzial IV.
Krótkoterminowe papiery dluzne

1. Pojecie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 90
2. Podstawy prawne funkcjonowania …………. 93
3. Parametry charakteryzujace krótkoterminowe papiery dluzne …………. 95
4. Rodzaje krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95
5. Emisja krótkoterminowych papierów dluznych …………. 95
6. Cena krótkoterminowych papierów dluznych …………. 104
7. Zabezpieczenie krótkoterminowych papierów dluznych …………. 106

Zakończenie …………. 107
Bibliografia …………. 109Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.