Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.


Wstęp. …….3

Rozdzial I
Charakterystyka rynku finansowego.

1. Segmenty rynku finansowego
1.1. Rynek kapitalowy……..5
1.2. Rynek pieniezny…….12
1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15
1.4.Rynek walutowy……..23

Rozdzial II
Akcje i zwiazane z nimi ryzyko.

2.1. Charakterystyka akcji ……..25
2.2. Podzial akcji……..27
2.3. Ryzyko akcji……..31
2.4. Wycena akcji…….38

Rozdzial III
Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko.

3.1. Charakterystyka obligacji……..43
3.2. Podzial obligacji…….45
3.3. Wycena obligacji…….52
3.4. Ryzyko obligacji…….53
3.5. Emisja obligacji…….59


Rozdzial IV
Inne Papiery wartosciowe

4.1. Bony skarbowe……..64
4.2. Bony komercyjne……..65
4.3. Weksle komercyjne……..69
4.4. Certyfikaty inwestycyjne…….70

Zakończenie……..74

Bibliografia…….75
Spis rysunków……..76
Spis tabel……..77


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>