Papiery wartosciowe na polskim rynku finansowym.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp. …….3

Rozdział I
Charakterystyka rynku finansowego.

1. Segmenty rynku finansowego
1.1. Rynek kapitalowy……..5
1.2. Rynek pieniezny…….12
1.3. Rynek instrumentów pochodnych……..15
1.4.Rynek walutowy……..23

Rozdział II
Akcje i zwiazane z nimi ryzyko.

2.1. Charakterystyka akcji ……..25
2.2. Podzial akcji……..27
2.3. Ryzyko akcji……..31
2.4. Wycena akcji…….38

Rozdział III
Obligacje i zwiazane z nimi ryzyko.

3.1. Charakterystyka obligacji……..43
3.2. Podzial obligacji…….45
3.3. Wycena obligacji…….52
3.4. Ryzyko obligacji…….53
3.5. Emisja obligacji…….59


Rozdział IV
Inne Papiery wartosciowe

4.1. Bony skarbowe……..64
4.2. Bony komercyjne……..65
4.3. Weksle komercyjne……..69
4.4. Certyfikaty inwestycyjne…….70

Zakończenie……..74

Bibliografia…….75
Spis rysunków……..76
Spis tabel……..77


Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto