Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………5

Rozdział I
Geneza gieldy

1.Historia powstania………7
2.Podzial gield………8
3.Uczestnicy gieldy………9


Rozdział II
Transakcje gieldowe

1. Kontrakty terminowe………12
1.1 Geneza transakcji terminowych………12
1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13
1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17
1.4 Warunki rozwoju………19
1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20
2. Transakcje opcyjne………23
2.1 Historia rynku opcji………23
2.2 Rodzaje i podzial opcji………24
2.3 Spekulacje opcjami………28
2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31
3.Transakcje na akcjach………32
3.1 Geneza oraz podzial akcji………32
3.2 Wybór akcji………33
3.3 Przyklad wykorzystania akcji………36


Rozdział III
Strategie inwestowania

1. Metody gry gieldowej
strategie inwestycyjne………37
2. Zasady inwestowania prowadzace do zysków………44
3. Ryzyko zwiazane z inwestowaniem na gieldzie………47


Rozdział IV
Mistrzowie gry na gieldzie

1. Rady mistrzów, techniki ich inwestowania………50
2. Cechy wielkich inwestorów………59
3. Spekulanci korsarze XX wieku………61


Rozdział V
Przestepstwa gieldowe

1. Transakcje zabronione……….63
2. Operacje pod specjalnym nadzorem………65
3. Instytucje kontroli………66
4. Przyklady malwersacji gieldowych………69


Zakończenie ………73
Streszczenie pracy dyplomowej magisterskiej………74
Literatura ………75

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto