Mozliwosc spekulacji w grze gieldowej, techniki spekulacyjne, psychologia inwestowania na gieldzie.


Wstęp………5

Rozdzial I
Geneza gieldy

1.Historia powstania………7
2.Podzial gield………8
3.Uczestnicy gieldy………9


Rozdzial II
Transakcje gieldowe

1. Kontrakty terminowe………12
1.1 Geneza transakcji terminowych………12
1.2 Charakterystyka kontraktów terminowych………13
1.3 Kontrakty terminowe typu futures………17
1.4 Warunki rozwoju………19
1.5 Uzytecznosc kontraktów, przyklady ich wykorzystywania………20
2. Transakcje opcyjne………23
2.1 Historia rynku opcji………23
2.2 Rodzaje i podzial opcji………24
2.3 Spekulacje opcjami………28
2.4 Bledy popelniane w spekulacjach opcjami………31
3.Transakcje na akcjach………32
3.1 Geneza oraz podzial akcji………32
3.2 Wybór akcji………33
3.3 Przyklad wykorzystania akcji………36


Rozdzial III
Strategie inwestowania

1. Metody gry gieldowej
strategie inwestycyjne………37
2. Zasady inwestowania prowadzace do zysków………44
3. Ryzyko zwiazane z inwestowaniem na gieldzie………47


Rozdzial IV
Mistrzowie gry na gieldzie

1. Rady mistrzów, techniki ich inwestowania………50
2. Cechy wielkich inwestorów………59
3. Spekulanci korsarze XX wieku………61


Rozdzial V
Przestepstwa gieldowe

1. Transakcje zabronione……….63
2. Operacje pod specjalnym nadzorem………65
3. Instytucje kontroli………66
4. Przyklady malwersacji gieldowych………69


Zakończenie ………73
Streszczenie pracy dyplomowej magisterskiej………74
Literatura ………75

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>