Filozofia Kaizen w percepcji przyszłych menedżerów Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie

Rozdział 1
Idea jakości i jej podstawowe pojęcia

1.1. Ewolucja postrzegania jakości
1.2. Proces zarządzania jakością i etapy jego rozwoju
1.3. Koncepcja kompleksowego zarządzania jakością TQM


Rozdział 2
Filozofia Kaizen i jej praktyczne wykorzystanie

2.1. Metody TQM
2.2. Kaizen w TQM
2.3. Praktyczne zastosowanie japońskiej filozofii w firmie Toyota


Rozdział 3
Kaizen w opinii studentów kierunku zarządzania

3.1. Metodyka badań

3.2. Charakterystyka respondentów i wyniki badań
3.3. Weryfikacja hipotez


Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załączniki

Oceń