Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstwWstęp……… 5

Rozdzial I.
Male i srednie przedsiębiorstwa.

1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7
1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13
1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15


Rozdzial II.
Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi.

2.1. Finansowanie wlasne……… 32
2.2. Aniolowie Biznesu……… 37
2.3. Venture capital……… 39
2.4. Odpisy amortyzacyjne……… 45
2.5. Dopłaty wspólników……… 49


Rozdzial III.
Finansowanie MSP zródlami kapitału obcego.

3.1. Kredyty bankowe i ich rodzaje……… 51
3.2. Kredyty kupieckie……… 65
3.3. Factoring……… 68
3.4. Leasing……… 72
3.5. Franczyza……… 76
3.6. Dotacje i subwencje……… 82


Zakończenie……… 86
Bibliografia……… 88
Spis tabel……… 96


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>