Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Historia powstanie grupy wyszechradzkiej

Rozdzial II
Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993.

2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9
2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12
2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w latach 1991-1993……….15

Rozdzial III
Lata 1994 – 1999, wspólne wyzwania grupy

3.1 Oslabienie współpracy przyczyny oraz postawy wobec dalszej roli Wyszehradu ……….21
3.2 Odosobnienie Slowacji ……….22
3.3 Rozszerzenie NATO a państwa Wyszehradu………. 24
3.4. Odrodzona wspólpraca Wyszehradzka- nowe kierunki działania ……….26
3.5. Droga panstw Wyszehradu do Unii Europejskiej w latach 1998 -2004, miedzy koordynacja a rywalizacja ……….28

Rozdzial IV
Nowe prerspektywy grupy Wyszechradzkiej

4.1 Rola Grupy w Unii Europejskiej ……….32
4.2 Rola Grupy Wyszehradzkiej w regionie ……….35
4.3. Rola i znaczenie Polski w grupie Wyszehradzkiej ……….38

Zakończenie
Biblografia
Literatura………. 43
Akty normatywne i dokumenty………. 45
Strony Internetowe………. 45


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>