Marketingowa analiza rynku podszewek w Polsce


Wstęp……….5

Rozdzial I.
Charakterystyka produktu oraz
umiejscowienie rynku podszewek
w strukturze przemyslu………9

1.1. Produkt na rynku przemyslowym……….9
1.2. Zespól instrumentów zwiazanych z produktem……….20
1.3. Podszewki jako produkt i ich miejsce na rynku……….29


Rozdzial II.
Analiza makrootoczenia marketingowego
dostawcy podszewek……….35

2.1. Czynniki makrosrodowiskowe……….36
a) demografia……….36
b) czynniki ekonomiczne……….37
c) uwarunkowania spoleczno-kulturowe……….37
d) uwarunkowania polityczne i prawne……….38
e) technologia……….38
f) media……….39
g) środowisko fizyczne……….40
2.2. Analiza otoczenia srodowiskowego i rynku
podszewek w Polsce……….40


Rozdzial III. Analiza rynku podszewek wiskozowych
(elementy metody
pieciu sil M.E. Portera)……….54

3.1. Charakterystyka nabywców podszewek……….58
3.2. Analiza sytuacji dostawców podszewek czyli
konkurencji……….82
3.3. Ocena atrakcyjnosci rynku……….104


Rozdzial IV. Scenariusz rozwoju sytuacji w przyszlosci
oraz czynniki ryzyka……….111

4.1. Spodziewane kierunki rozwoju rynku podszewek w
Polsce……….112
4.2. Charakterystyka glównych czynników ryzyka……….115


Podsumowanie……….119
Bibliografia……….121

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>