Ocen aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu.


Wstęp…………6

Rozdzial 1
Istota bezrobocia

1.1 Interpretacja bezrobocia………… 9
1.2 Przyczyny i rodzaje bezrobocia………… 19
1.3 Podstawowe źródłobezrobocia………… 26
1.4 Spoleczno ekonomiczne skutki bezrobocia………… 31

Rozdzial 2
Środki finansowe wspierajace polski rynek pracy

2.1 Fundusz Pracy…………38
2.2 Europejski Fundusz Spoleczny…………43
2.3 Program Operacyjny Kapital Ludzki…………46

Rozdzial 3
Aktywne narzedzia walki z bezrobociem

3.1 Posrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe…………51
3.2 Prace interwencyjne i roboty publiczne…………55
3.3 Jednorazowe srodki na podjecie dzialalnosci, wyposazenie lub doposazenie stanowiska…………59
3.4 Staz, przygotowanie zawodowe i szkolenia…………60

Rozdzial 4
Ocena skutecznosci usług i instrumentów rynku pracy w powiecie sierpeckim

4.1 Charakterystyka powiatu i Urzędu Pracy w Sierpcu………… 66
4.2 Poziom i struktura bezrobocia………… 71
4.3 Programy aktywizujace osoby bezrobotne………… 78
4.4 Środki finansowe na aktywizacje osób bezrobotnych………… 82
4.5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyzkowych………… 86

Zakończenie………… 90
Bibliografia………… 93
Spis wykresów………… 97
Spis tabel………… 97
Spis zalaczników………… 97


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>