Odwrócony kredyt hipoteczny – pojęcie i zagrożenia w stosowaniu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Geneza i charakterystyka kredytu hipotecznego

1.1. Definicje, funkcje i cechy kredytów
1.2. Rozwój rynku kredytów hipotecznych
1.3. Badanie zdolności kredytowej
1.4. Umowa kredytowa
1.5. Zabezpieczenie kredytów


Rozdział 2
Odwrócony kredyt hipoteczny – pojęcia, regulacje prawne w Polsce

2.1. Definicja odwróconego kredytu hipotecznego
2.2. Wpływy demograficzne oraz ekonomiczne na rozwój reverse mortgage w Polsce
2.3. Uwarunkowania prawne odwróconego kredytu hipotecznego na rynku polskim
2.4. Bariery wprowadzania odwróconego kredytu hipotecznego w Polsce


Rozdział 3
Szanse i zagrożenia, kierunek rozwoju kredytu hipotecznego

3.1. Ryzyko i niepewność definicje
3.2. Szanse i zagrożenia odwróconego kredytu hipotecznego
3.3. Przyszłość odwróconego kredytu hipotecznego


Rozdział 4
Odwrócony kredyt hipoteczny na przykładzie wybranych państw

4.1. Kanada
4.2. Australia
4.3. Stany Zjednoczone
4.4 Hongkong
4.5 Tajwan
4.6 Niemcy
4.7. Wielka Brytania


Zakończenie
Bibliografia
Źródła internetowe
Akty prawne
Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków

Oceń