Tag: zagrożenia

Cyberbezpieczeństwo, nowe zagrożenia i sposoby ich zwalczania

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Pojęcie cyberbezpieczeństwa 1.1 Definicje i podział cyberprzestępczości………6 1.2 Prawne aspekty cyberprzestępczości ………11 1.3 Cyberbezpieczeństwo sektora finansowego ………15 1.4 Cyberterroryzm ………17 Rozdział 2 Zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni 2.1. Obserwowane zagrożenia ………26 2.1.1 Spam ………30 2.1.2 Spam nigeryjski……… 31 2.1.3 Kradzież tożsamości……… 32 2.1.4…

Poczucie bezpieczeństwa mieszańców powiatu kieleckiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Covid-19

Przez administrator

Streszczenie ………….3 Wstęp…………. 4 Rozdział I Bezpieczeństwo jako podstawowa wartość społeczna 1.1. Podstawowe pojęcia związane z bezpieczeństwem i jego klasyfikacja…………. 8 1.2. Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka ………….12 1.3. Uwarunkowania bezpieczeństwa i rola państwa w jego zapewnieniu ………….17 1.4. Prawne aspekty bezpieczeństwa państwa ………….22 Rozdział…

Zagrożenia żolnierzy Wojska Polskiego w Operacjach Pokojowych w Afganistanie

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Charakterystyka sił zbrojnych………..5 1.1.Prawne i organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania ………..11 1.2. Zakres działania i zadania ………..15 1.3. Identyfikacja struktury organizacyjnej………..20 Rozdział 2 Polskie Siły Zbrojne w Afganistanie 1.1. Charakterystyka Afganistanu jako środowiska działania sił koalicji antyterrorystycznych………..25 1.2. Zapobieganie afgańskiej przestępczości ………..28 1.3. Polska…

Zagrożenia w pracy na przykładzie branży budowlanej

Przez administrator

Wstęp Rozdział I BHP w prawie polskim 1.1.Zdefiniowanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz źródła prawa 1.2.Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy 1.3.Obowiązki pracodawcy oraz pracownika w zakresie BHP 1.4.Ochrona zdrowia oraz środki ochrony indywidualnej Rozdział II Zagrożenia zawodowe oraz ryzyka wynikające z prac budowlanych 2.1…

Zagrożenia upadkiem z wysokości – zbrojarz

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Praca na wysokości – bezpieczeństwo pracowników budowlanych 1.1. Bezpieczeństwo na budowie 1.2. Praca na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków 1.3. Zbrojarz – stanowisko pracy 1.4. Zbrojarz – zakres obowiązków 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ujęcie prawne Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego…

Zagrożenia upadkiem z wysokości – zbrojarz

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Praca na wysokości – bezpieczeństwo pracowników budowlanych 1.1. Bezpieczeństwo na budowie 1.2. Praca na wysokości – najczęstsze przyczyny wypadków 1.3. Zbrojarz – stanowisko pracy 1.4. Zbrojarz – zakres obowiązków 1.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ujęcie prawne Rozdział 2 Ocena ryzyka zawodowego…

Zagrożenia w pracy funkcjonariuszy służby więziennej na przykładzie Zakładu Karnego we Wronkach

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Jednostki penitencjarne w Polsce 1.1 Służba więzienna w świetle przepisów prawnych 1.2 Istota kary pozbawienia wolności – aspekt historyczny i współczesny 1.3 Rodzaje jednostek penitencjarnych Rozdział 2 Zagrożenia psychospołeczne oraz fizyczne w zakładzie karnym 2.1 Zagrożenia psychospołeczne 2.1.1 Psychospołeczne warunki pracy w…

Weryfikacja zagrozenia upadloscia na przykladzie Alma Market S.A.

Przez administrator

Wstep 1. Teoretyczne aspekty upadlosci przedsiebiorstw 1.1. Prawna i ekonomiczna definicja upadłości przedsiębiorstwa 1.2. Przyczyny upadlosci firm 1.3. Przeslanki ogloszenia upadlosci 1.4. Prawo upadlosciowe 1.5. Postepowanie restrukturyzacyjne 2. Narzedzia i modele sluzace do prognozowania upadlosci przedsiebiorstwa 2.1. Wskazniki finansowe jako uwidocznienie symptomów bankructwa 2.1.1. Wskaznik…

Technologie informatyczne w postępowaniu administracyjnym – zagrożenia i korzyści na płaszczyźnie obsługi interesantów

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1 Informatyzacja a komputeryzacja organów administracji publicznej 1.1. Idea informatyzacji administracji……….. 7 1.2. Przeznaczenie technologii informatycznych w administracji……….. 12 1.3. Metody elektronicznej komunikacji……….. 16 Rozdział 2 Procedury elektroniczne w administracji publicznej 2.1. Rodzaje procedur elektronicznych w postępowaniu sądowym ………..21 2.1.1. Realizacja funkcji…

Zagrożenia pożarowe i chemiczne od baterii

Przez administrator

Wstęp………. 2 Cel i zakres pracy ………. 2 Rozdział I Budowa i zasada działania baterii akumulatorowych 1.1. Źródło napięcia – podstawy teoretyczne………. 4 1.2. Zasada działania baterii………. 5 1.3. Baterie nieładowalne – przegląd ………. 12 1.3.1 Baterie cynkowo-węglowe ………. 13 1.3.2 Baterie magnezowe i aluminiowe……….…

Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezpieczeństwo energetyczne – definicja pojęcia oraz jego wpływ na organizację Rozdział 2 Energetyka Unii Europejskiej – bilans energetyczny, import surowców energetycznych Rozdział 3 Zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej – wpływ na przyszłość organizacji oraz inicjatywy podejmowane w tym zakresie Podsumowanie Bibliografia

Rola zarządzania kryzysowego w procesie redukcji zagrożenia terroryzmem

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Kwestia bezpieczeństwa narodowego. Rola państwa w procesie bezpieczeństwa narodowego. 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa narodowego 1.2. Rola państwa w kwestii bezpieczeństwa narodowego Rozdział 2 Pojęcie terroryzmu jako zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 2.1. Pojęcie terroryzmu 2.2. Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Rozdział 3 Zarządzanie kryzysowe. Sposoby,…

Zagrożenia demoralizacją osób kształcących się we współczesnym technikum

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział 1 Problematyka demoralizacji młodzieży w literaturze przedmiotu 1.1. Pojęcie i etiologia demoralizacji, jej przejawy i możliwe skutki dla młodzieży szkolnej………… 6 1.2. Rodzina a demoralizacja młodzieży …………9 1.3. Alkoholizm, narkomania i przemoc w rodzinie a demoralizacja młodzieży………… 10 1.4. Demoralizacja młodzieży uczącej się…

Współczesny handel ludźmi jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel ludźmi – współczesne zagrożenia bezpieczeństwa 1.1.Współczesne niewolnictwo i pojęcie handlu żywym towarem 1.2.Współczesne formy eksploatacji niewolniczej 1.3.Zorganizowana transgraniczna przestępczość w zakresie handlu ludźmi a bezpieczeństwo międzynarodowe 1.4.Funkcje handlarzy w zjawisku handlu ludźmi Rozdział II Rodzaje handlu żywym towarem 2.1. Handel jako…

Odwrócony kredyt hipoteczny – pojęcie i zagrożenia w stosowaniu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Geneza i charakterystyka kredytu hipotecznego 1.1. Definicje, funkcje i cechy kredytów 1.2. Rozwój rynku kredytów hipotecznych 1.3. Badanie zdolności kredytowej 1.4. Umowa kredytowa 1.5. Zabezpieczenie kredytów Rozdział 2 Odwrócony kredyt hipoteczny – pojęcia, regulacje prawne w Polsce 2.1. Definicja odwróconego kredytu hipotecznego…

Rola działań z zakresu Public Relations w sytuacji zagrożenia wizerunku przedsiębiorstwa HOOP Polska

Przez administrator

Wstęp………..7 Rozdział 1 Public Relations w systemie komunikacji przedsiębiorstwa z otoczeniem 1.1. Istota Public Relations……….. 9 1.2. Cele Public Relations ………..11 1.3. Funkcje Public Relations ………..13 1.4. Miejsce Public Relations w marketingu ………..15 Rozdział 2 Wizerunek jako przedmiot oddziaływania Public Relations 2.1. Tożsamość i wizerunek…

Analiza skuteczności przeciwdziałań na zagrożenia o charakterze terrorystycznym w Unii Europejskiej

Przez administrator

Wstęp………… 5 Rozdział I Istota i charakterystyka terroryzmu 1.1 Geneza terroryzmu………… 7 1.2 Definicja Terroryzmu …………10 1.3 Koncepcja fal terroryzmu………… 14 1.4 Terroryzm a media …………15 1.5 Rodzaje terroryzmu …………17 1.5.1 Terroryzm państwowy …………17 1.5.2 Terroryzm międzynarodowy …………19 1.5.3 Bioterroryzm …………20 1.5.4 Cyberterroryzm………… 22 Rozdział…

Przygotowanie społeczności lokalnych do działania w sytuacji zagrożenia atakiem terrorystycznym na przykładzie liceum XYZ.

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Terroryzm – poważne zagrożenie współczesnego świata 1.2. Terroryzm ponowoczesny……… 11 1.3. Rodzaje terroryzmu ………12 1.4. Metody działań terrorystycznych ………16 1.5. Terroryzm xx i xxi wieku- najważniejsze ugrupowania……… 18 1.6. Zagrożenie terroryzmem w polsce a zagrożenie na świecie i w europie……… 23 Rozdział…

Przygotowanie społeczności lokalnych do działań w sytuacji zagrożenia terrorystycznego na przykładzie szkoły (praca do dalszej edycji).

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1. Terroryzm – poważne zagrożenie współczesnego świata………… 5 1.2…………. 1.3…………. 1.4…………. 1.5…………. 1.6…………. Rozdział 2. Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym w polsce w kontekście zapobiegania terroryzmowi 2.1. Istota 2.2…………. 2.2.1. ONZ 2.2.2. Unia Europejska 2.2.3…………. 2.2.4…………. 2.3…………. 2.4. System zarządzania bezpieczeństwem narodowym w Polsce (podział…

Zagrożenia związane z mechanicznym i chemicznym złuszczaniem naskórka.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Skóra, jej budowa i funkcje. 1. Rys historyczny – narodziny i rozwój kosmetologii……….7 2.Budowa skóry i jej funkcje……….10 Rozdział II. Rodzaje cery i choroby skóry twarzy 1.Rodzaje cery……….17 2.Postępowanie w przypadkach problemów estetycznych związanych z cerą……….23 Rozdział III. Metody chemicznego i fizycznego…

Działalność Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego na przykładzie powiatu gorlickiego

Przez administrator

Wprowadzenie ………..2 Rozdział I Bezpieczeństwo publiczne – definicja pojęć 1.1 Ogólne wiadomości o bezpieczeństwie publicznym……….. 4 1.1.1 Pojęcie bezpieczeństwa……….. 4 1.1.2 Bezpieczeństwo publiczne……….. 7 1.1.3 Zarys historii bezpieczeństwa publicznego……….. 9 1.1.4 Strategia bezpieczeństwa ………..11 1.2 Organy stojące na straży bezpieczeństwa publicznego……….. 13 Rozdział II Współczesne…

Cyberterroryzm – współczesne zagrożenia.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cyberterroryzm – informacje ogólne 1.1 Cyberprzestrzeń 1.2 Pojęcie Cyberterroryzmu 1.3 Zarys historyczny Rozdział 2 Zagrożenia wynikające z ataków Cyberterrorystycznych 2.1 Najbardziej znane przykłady ataków cyberterrorystycznych oraz ich skutki 2.2 Hakerzy – przedstawiciele Cyberterroryzmu niepaństwowego 2.3 Rozwój Cyberterroryzmu Rozdział 3 Walka z Cyberterroryzmem…