Współczesny handel ludźmi jako jeden z czynników zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Handel ludźmi – współczesne zagrożenia bezpieczeństwa

1.1.Współczesne niewolnictwo i pojęcie handlu żywym towarem
1.2.Współczesne formy eksploatacji niewolniczej
1.3.Zorganizowana transgraniczna przestępczość w zakresie handlu ludźmi a bezpieczeństwo międzynarodowe
1.4.Funkcje handlarzy w zjawisku handlu ludźmi

Rozdział II
Rodzaje handlu żywym towarem

2.1. Handel jako seksualny rodzaj wykorzystywania ludzi
2.2. Porwania a handel ludzkimi organami
2.3. Praca przymusowa i inne praktyki niewolnicze

Rozdział III
Ofiary handlu i jego skutki

3.1. Konsekwencje psychologiczne ponoszone przez ofiary handlu
3.2. Instytucje i organizacje udzielające pomocy ofiarom niewolniczego handlu
3.3. Skala zjawiska handlu ludźmi
3.4. Międzynarodowe regulacje prawne dotyczące handlu żywym towarem

Zakończenie
Wykaz fotografii, ilustracji i wykresów
Bibliografia
Metryka pracy dyplomowej

Oceń