Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka kształtująca rozwój oraz zainteresowania dzieci 4.38/5 (26)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp……….. 5

Rozdział I.
Charakterystyka Ogniska Opiekuńczo -Wychowawczego XYZ

1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekuńczego XYZ……….. 7
1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8
1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8
1.4 Współpraca z instytucjami……….. 9
1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10
1.6 Wykształcenie pracującej w ognisku kadry wychowawców……….. 11
1.7 Zajęcia powtarzające się okresowo……….. 12

Rozdział II.
Proces uczenia się dzieci w ognisku.

2.1 Stymulowanie rozwoju intelektualnego i twórczego dzieci……….. 14
2.2 Plan pracy Ogniska ……….. 16

Rozdział III.
Rozwój i kształtowanie zainteresowań.

3.1 Analiza pojęcia zainteresowania……….. 18
3.2 Czynniki kształtujące rozwój zainteresowań……….. 18

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych

2.1 Przedmiot badań i problemy badawcze……….. 21
2.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 24
2.3 Miejsce i przebieg badań……….. 27

Rozdział V.
Prezentacja wyników badań

5.1 Zadania i cele ogniska a kształtowanie rozwoju oraz uzdolnień dzieci……….. 28
5.2 Wpływ realizowanego programu i własnych zainteresowań wychowawców na kształtowanie rozwoju i uzdolnień dzieci……….. 29

Podsumowanie. Wnioski z badań……….. 118
Bibliografia……….. 122
Aneksy……….. 125


Oceń