Znaczenie czasu wolnego w życiu ludzi starszych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp ………. 4

Rozdział I
Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych

1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6
1.2. Postawy życiowe osób starszych ………. 10
1.3. Sposoby spędzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14
1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23


Rozdział II
Metodologia badań własnych

2.1. Cel i przedmiot badań ………. 24
2.2. Problemy badawcze ………. 26
2.3. Metoda, technika i narzędzie badawcze ………. 28
2.4. Organizacja i teren badań ………. 31
2.5. Charakterystyka próby badawczej ………. 32


Rozdział III
Formy spędzania czasu wolnego przez ludzi starszych w świetle badań własnych.

3.1. Czas wolny w dyspozycji osób starszych i jego postrzeganie………. 39
3.2. Sposoby i formy spędzania czasu wolnego przez osoby w starszym wieku ………. 42
3.3. Aktywność społeczna, kulturalna i intelektualna seniorów w czasie wolnym………. 47
3.4. Zakres poczucia samotności towarzyszącej osobom starszym w czasie wolnym………. 50
3.5. Plany związane z zagospodarowaniem czasu wolnego na przyszłość………. 58


Podsumowanie. Wnioski z badań ………. 63
Literatura ………. 67
Spis tabel i wykresów ………. 70
Załączniki ………. 72


Oceń

Updated: 2 marca 2019 — 08:23