Audyt wewnętrzny instrumentem wspierającym działania organizacji sektora publicznego na tle przepisów wewnętrznych 4.48/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………2 Rodział 1 Ogólne zagadnienia audytu wewnętrznego 1.1 Istota audytu wewnętrznego ………3 1.2 Podstawowe rodzaje audytów ………4 1.3 Wybrane obszary audytu wewnętrznego……… 7 1.4 Regulacje prawne dotyczące audytu wewnętrznego ………10 Rozdział 2 Zadania i organizacja komórki audytu wewnętrznego 2.1 Planowanie zadania audytowego ………13 2.2 Sprawozdawczość ………17 2.3 Komórka audytu w…

Etyka i standardy w pracy audytora 4.33/5 (21)

Przez administrator

Wstęp …………4 Rozdział 1 Profesja audytora wewnętrznego 1.1 Istota audytu wewnętrznego …………. 6 1.2 Profil audytora wewnętrznego…………11 Rozdział 2 Standardy audytu wewnętrznego 2.1 Ewolucja standardów audytu wewnętrznego …………19 2.2 Międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego …………. 25 Rozdział 3 Etyczne aspekty pracy audytora 3.1 Etyka zawodowa …………32 3.2 Zasady etyczne w pracy…

Wartość informacyjna sprawozdań skonsolidowanych na przykładzie Orbis SA 4.07/5 (15)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I. Charakterystyka sprawozdań finansowych 1.1. Istota sprawozdań finansowych………. 5 1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych………. 8 1.3. Składniki sprawozdania finansowego ……….13 1.4. Badanie sprawozdań finansowych………. 22 Rozdział II. Sprawozdawczość finansowa grup kapitałowych 2.1. Istota funkcjonowania grup kapitałowych ………. 27 2.2. Metody tworzenia sprawozdań skonsolidowanych ………. 30 2.3. MSSF…

Rola podologa w profilaktyce powstawania i pielęgnacji chorych z zespołem stopy cukrzycowej 4.48/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Cukrzyca 1.Etiopatogeneza, epidemiologia i typy cukrzycy 2.Powikłania cukrzycy Rozdział II Zespół stopy cukrzycowej 1.Epidemiologia, patogeneza i typu zespołu stopy cukrzycowej 2. Zakażenia stopy cukrzycowej 3.Inne problemy stóp i aparatu paznokciowego w przebiegu stopy cukrzycowej. Rozdział III Zasady pielęgnacji i profilaktyka występowania zespołu stopy cukrzycowej 1.Świadomość występowania powikłań…

Aktywizacja absolwentów szkół na przykładzie działalności powiatowego urzędu pracy w XYZ 4.5/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Polityka społeczna wobec zjawiska bezrobocia 1.1. Historia, pojęcie i rodzaje bezrobocia w Polsce……… 6 1.2. Przyczyny bezrobocia ………14 1.3. Poziom i struktura bezrobocia w Polsce ………19 Rozdział 2 Instytucja urzędu pracy w Polsce 2.1. Społeczne konsekwencje bezrobocia ………24 2.2. Zadania urzędów pracy ………27 2.3. Zasady stosowanych metod…

Funkcjonowanie procesów dostaw towarów do sieci handlowej na przykładzie sieci supermarketów Kaufland 4.35/5 (23)

Przez administrator

Streszczenie Wstęp Rozdział 1 Wybrane elementy funkcjonowania łańcucha dostaw 1.1. Pojęcie i istota łańcucha dostaw 1.2. Informatyczne wspomaganie procesu przepływu towaru 1.3. Systemy kodowania produktów Rozdział 2 Charakterystyka organizacyjna sieci supermarketów Kaufland 2.1. Geneza 2.2. Misja , cele zadania ,przedsiębiorstwa 2.3. Struktura organizacyjna i zatrudnienie 2.4. Charakterystyka zakresu usług Rozdział…

Problemy z utrzymaniem zdatności maszyn budowlanych 4.47/5 (19)

Przez administrator

Rozdział I Wstęp i cel pracy 1.1 Problemy badawcze 1.2 Metody i techniki badawcze Rozdział II Znaczenie maszyn budowlanych 2.1. Przemysł maszyn budowlanych 2.2. Normalizacja w produkcji przemysłowej maszyn budowlanych 2.3. Reguły oceny maszyn i urządzeń dla budownictwa w Polsce 2.4. Reguły kwalifikowania kompatybilności do obiegu maszyn i urządzeń budowlanych…

Konkurencyjność marek własnych 4.74/5 (27)

Przez administrator

Wstęp…………2 Rozdział I Konkurencja teoria i praktyka. 1.1. Konkurencja definicje i modele…………4 1.2. Rodzaje i formy konkurencji…………9 Rozdział II Marka w strategii marketingowej przedsiębiorstwa. 2.1. Istota i funkcje marki…………23 2.2. Wizerunek a tożsamość marki…………33 2.3. Rola nowej marki w strategii przedsiębiorstwa…………41 Rozdział III Marki własne (private labels) – próba charakterystyki.…

Czynniki wpływające na zachowania agresywne wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 4.57/5 (14)

Przez administrator

Wstęp …………3 Rozdział I Zachowania agresywne młodzieży w świetle literatury przedmiotu 1.1. Agresja – ustalenia terminologiczne …………5 1.2. Formy i rodzaje agresji …………12 1.3. Przyczyny zachowań agresywnych …………15 1.4. Psychospołeczne skutki agresji …………25 Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cel badań ………… 27 2.2. Problemy i hipotezy …………29…

Zaburzenia odżywiania wśród młodzieży 4/5 (15)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Charakterystyka jadłowstrętu psychicznego i bulimii. 1.1. Historia jadłowstrętu psychicznego i bulimii……….4 1.2. Przyczyny jadłowstrętu psychicznego i bulimii u dzieci w wieku szkolnym……….9 1.3. Podział jadłowstrętu psychicznego i bulimii……….12 1.4. Objawy jadłowstrętu psychicznego i bulimii u dzieci w wieku szkolnym……….15 Rozdział II Metodologia badań własnych. 2.1. Przedmiot i…

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie Powiatu Świdnickiego w latach 2009-2011 4.64/5 (14)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Istota bezrobocia 1.1 Historia i pojęcie bezrobocia 1.2 Rodzaje i formy bezrobocia 1.3 Przyczyny i skutki bezrobocia 1.4 Rynek pracy i polityka zatrudnienia Rozdział 2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 2.1 instytucje rynku pracy 2.2 Aktywne narzędzia polityki zatrudnienia 2.3 Pasywne narzędzia polityki zatrudnienia Rozdział 3. Bezrobocie w powiecie…

Rozwój psychiczny w okresie dojrzewania a problemy i zagrożenia życia młodzieńczego 4.5/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka rozwoju w okresie dojrzewania 1.1. Rozwój psychiczny 1.2. Rozwój osobowości Rozdział II Problemy dojrzewania w kontekście pedagogicznym 2.1. Dojrzewanie a proces wychowania 2.2. Problem młodości we współczesnym świecie Rozdział III Indywidualne i społeczne problemy młodzieży 3.1. Anoreksja i bulimia 3.2. Uzależnienia 3.2.1. Alkoholizm 3.2.2. Narkomania 3.2.3.…

Metody aktywizacji bezrobotnych 4.47/5 (19)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pojęcie bezrobocia w literaturze przedmiotu. 1. Pojęcie oraz rodzaje bezrobocia 2. Przyczyny bezrobocia 3. Rynek pracy oraz polityka zatrudnienia Rozdział 2 Kierunki aktywizacji zawodowej. 1. Instytucje rynku pracy 2. Pasywne metody aktywizacji zatrudnienia 3. Aktywne metody aktywizacji zatrudnienia Podsumowanie Literatura Oceń

Symulacja procesu stochastycznego o strukturze niezdeterminowanej dla wybranego zestawu danych 4.17/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………. 2 Rozdział 1. Teoria dotycząca symulacji stochastycznej 1.1 Symulacja stochastyczna ……….3 1.2 Proces stochastyczny ……….4 1.3 Zmienna losowa……….4 Rozdział 2. Cel oraz metody pracy. 2.1 Cel pracy ……….5 2.2 Metody pracy………. 5 Rozdział 3. Opis danych do pracy. …..6 Rozdział 4. Rozwiązanie zagadnienia tytułowego pracy 4.1 Identyfikacja ścieżek pełnych…

Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym na przykładzie Polski i wybranych krajów UE. 4.5/5 (14)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Bezpieczeństwo transportu drogowego 1.1 Pojęcie bezpieczeństwa w transporcie. 1.2 Przedmiot transportu. 1.3 Instytucje związane z bezpieczeństwem w transporcie drogowym Rozdział II Inspekcja Transportu Drogowego. 2.1. Powstanie ITD. 2.2. Struktura organizacyjna Inspekcji Transportu Drogowego. 2.3. Rola Inspekcji Transportu Drogowego Rozdział 3 Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie drogowym w wybranych…

Poziom bezrobocia i jego wpływ na rozwój miasta na przykładzie Poznania 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Wpływ bezrobiocia na rozwój miasta. 1.1 Pojęcie bezrobocia w literaturze przedmiotu 1.2 Bezrobocie, jako niepożądane zjawisko w rozwoju miasta. 1.3 Wpływ bezrobocia na rozwój gminy 1.4 Wpływ bezrobocia na stabilizację gospodarczą Rozdział II Metodologia badań 2.1 Przedmiot badań. 2.2 Hipoteza 2.3 Charakterystyka grupy badawczej Rozdział III Analiza…

Od Adama do Batmana. Przedstaw różnorodne kreacje mężczyzn w literaturze i innych dziełach kultury. 4.42/5 (26)

Przez administrator

Teza: 1. W literaturze polskiej i obcej, jak również w innych dziełach kultury znajdziemy wiele ciekawych i różnorodnych postaci męskich. a) przedstawienie pojęcia mężczyzna, wyjaśnienie symbolu b) rola mężczyzny ukazana w literaturze i sztuce: – ojciec – syn – mąż – kochanek c) rozróżnienie kreacji męskich na pozytywne i negatywne…

Czas wolny w turystyce 4.57/5 (14)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Pojęcie turystyki w literaturze przedmiotu. 1.1 Definicja turystyki. 1.2 Podział turystyki. 1.3 Funkcje i znaczenie turystyki Rozdział 2 Pojęcie czasu wolnego w literaturze przedmiotu 2.1 Czas wolny według w ujęciu socjologicznym 2.2 Rola czasu wolnego 2.3 Znaczenie czasu wolnego w kontekście rozwoju turystyki. Rozdział 3 Metodologia badań.…

Pisarz, którego cenię. Przedstaw twórczość i sylwetkę wybranego autora w oparciu o konkretne przykłady jego dzieł literackich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Sylwetka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego: a) poeta na tle epoki b) biografia c) najważniejsze wydarzenia mające wpływ na życie 2. Twórczość: a) Elegia o [chłopcu polskim]- młody chłopiec ginie na wojnie b) Z głową na karabinie- wielka miłość do ojczyzny c) Pokolenie (Do palców przymarzły struny)- pesymistyczna wizja pokolenia poety…

Dochody gminy na przykładzie gminy XYZ 4.62/5 (26)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.1. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego. 1.2. Struktura gminy. 1.3. Zadania gminy. Rozdział II Źródła dochodów gminy 2.1. Dochody własne. 2.2. Dochody zewnętrzne. 2.3. Inne dochody. Rozdział III Charakterystyka gospodarki finansowej gminy wiejskiej XYZ w latach 2010-2012 3.1. Charakterystyka gminy wiejskiej…

Dochody i wydatki w gminie XYZ w latach 2009-2011 4.76/5 (29)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego 1.1 Organizacja samorządu terytorialnego 1.2 Zadania gminy jako jednostki samorządu terytorialnego 1.3 Zadania własne i zadania zlecone Rozdział II Budżet gminy 2.1. Pojęcie budżetu oraz zasady budżetowe 2.2. Procedura uchwalania budżetu gminy 2.3. Źródła zasilania budżetu gminy 2.4. Charakterystyka wydatków gmin Rozdział…

Ewidencja i amortyzacja rzeczowych składników majątku trwałego na podstawie firmy XXX SP. Z O.O. 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp ……….4 Rozdział I Pojęcie i zakres rzeczowych składników majątku trwałego 1.1. Pojęcie środków trwałych ……….5 1.2. Pojęcie inwestycji………. 7 1.3. Klasyfikacja środków trwałych………. 9 Rozdział II Ewidencja środków trwałych 2.1. Ogólne zasady ewidencji środków trwałych ……….12 2.2. Środki trwałe pozyskane z inwestycji ……….16 2.3. Środki trwałe uzyskane w drodze…

Polska polityka przeciwdziałania terroryzmowi 4.52/5 (23)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Charakterystyka terroryzmu 1.1 Historia terroryzmu 1.2 Rodzaje terroryzmu 1.3 Akty prawne regulujące zwalczanie terroryzmu obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej Rozdział II Poskie instytucje zwalczające terroryzm 2.1 Zwalczanie terroryzmu kryminalnego 2.2 Zwalczanie terroryzmu politycznego 2.3 Zwalczanie terroryzmu międzynarodowego Zakończenie Bibliografia Oceń