Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy Urzad Pracy w Bialymstoku.

Wstęp

Rozdzial I
Istota bezrobocia

1.1. Pojecie bezrobocia i bezrobotnego
1.2. Przyczyny i skutki bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Walka z bezrobociem

Rozdzial II
Obszar oddzialywania PUP W Bialymstoku

2.1. Miasto i gmina Bialystok
2.1. Charakterystyka ogólna miasta i gminy Bialystok
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem
2.2. Powiat bialostocki
2.1. Charakterystyka ogólna powiatu
2.2. Potencjal spoleczno-gospodarczy
2.3. Problemy społeczne zwiazane z bezrobociem


Rozdzial III
Charakterystyka rynku pracy powiatu bialostockiego

3.1. Zakres działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku
3.2. Zasoby rynku pracy powiatu bialostockiego
3.3. Bezrobotni znajdujacy się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Rozdzial IV
Analiza działalności powiatowego urzedu pracy w bialymstoku w 2014r

4.1. Struktura i poziom bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku
4.2. Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Bialymstoku na rzecz osób bezrobotnych

Rozdzial V
Pomoc osobom bezrobotnym oferowana przez powiatowy urzad pracy w bialymstoku w świetle wyników badan wlasnych

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>