Przemoc fizyczna młodzieży gimnazjalnej w XYZ.


Wstęp ………..4

Rozdzial 1.
Przemoc i agresja – geneza.

1.1. Pojecie agresji i przemocy ………..6
1.2. Klasyfikacja form przemocy ………..9
1.3. Przyczyny stosowania przemocy w szkole ………..16
1.4. Skutki przemocy fizycznej i sposoby jej przeciwdziałania ………..19

Rozdzial 2.
Metodologia badan.

2.1. Problem badawczy ………..22
2.2. Pytania badawcze ………..22
2.3. Hipotez badawcza ………..23
2.4. Teren badan i charakterystyka próby badawczej ………..23
2.5. Narzedzie badan ………..23

Rozdzial 3.
Analiza wyników badan wlasnych.

3.1. Wystepowanie przemocy w szkole w percepcji uczniów ………..25
3.2. Sposoby zapobiegania przemocy w opinii uczniów ………..44
3.3. Wnioski z przeprowadzonych badan ………..48

Zakończenie ………..49
Bibliografia ………..50
Spis tabel ………..52
Spis wykresów ………..53
Aneks ………..54
Streszczenie ………..50
Oswiadczenie ………..58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>