Różnice kulturowe w biznesie a współpraca międzyorganizacyjna Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..4

Rozdział I
Zagadnienia współpracy międzyorganizacyjnej w krajach europejskich i arabskich

1. Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w firmach międzynarodowych ………..6
2. Różnice i podobieństwa kulturowe badanych państw ………..10
3. Podobieństwa i różnice jako podstawa nawiązywania współpracy ………..14

Rozdział II
Współpraca firm międzynarodowych na przykładzie badanych firm

1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw ………..17
2. Firmy w zespołach międzykulturowych na badanych przykładach ………..19
3. Rezultaty współpracy międzyorganizacyjnej z różnicami kulturowymi……….. 22

Rozdział III
Kierunki doskonalenia w warunkach zróżnicowania kulturowego

1. Ocena wyników badań własnych i badanej literatury ………..25
2. Wnioski ………..29
3. Zalecenia dla menedżerów badanych firm ………..31

Zakończenie………… 33
Bibliografia……….. 36
Spis tabel ………..38

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto