Służby specjalne w Polsce.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

>


Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do tematyki służb specjalnych

1. Pojęcie i istota służb specjalnych
2. Historia służb specjalnych
3. Typologia służb specjalnych


Rozdział II
Przegląd polskich cywilnych służb specjalnych

1. Centralne Biuro Antykorupcyjne
2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu


Rozdział III
Przegląd polskich wojskowych służb specjalnych

1. Służba Kontrwywiadu Wojskowego
2. Służba Wywiadu Wojskowego


Rozdział IV
Formy działania służb specjalnych

1. Formy i metody działania służb specjalnych
2. Czynności operacyjno- rozpoznawcze jako podstawowa metoda działania służb specjalnych
3. Rola służb specjalnych w aparacie i bezpieczeństwie państwa
4. Międzynarodowa współpracapolskich służb specjalnych


Rozdział V
Kontrola działalności oraz nadzór nad służbami specjalnymi w Polsce

1. Nadzór rządu i premiera nad działalnością służb specjalnych
2. Kontrola parlamentarna


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Orzecznictwo
Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 74550

Wpisz otrzymany kod:


Koszt 4 zł netto , 4,92 zł brutto.