Transport ładunków ponadnormatywnych na przykładzie firmy XYZ


Wstęp……. 3

Cel i zakres pracy……. 4

Rozdzial 1.
Transport i jego istota

1.1. Proces transportowy i jego elementy……. 6
1.2. Klasyfikacja transportu i jego srodków……. 7
1.3. Telematyka w transporcie……. 9


Rozdzial 2.
Pojecie i specyfika transportu ponadnormatywnego

2.1. Podstawowe pojecia w transporcie ładunków ponadnormatywnych …….13
2.2. Klasyfikacja ładunków oraz taboru w przewozach ponadnormatywnych……. 14
2.3. Zezwolenia, przepisy i kontrole transportu towarów ponadnormatywnych …….21


Rozdzial 3.
Procesy transportowe ładunków ponadnormatywnych w firmie XYZ

3.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa …….23
3.2. Metoda badawcza …….24
3.3. Organizacja przewozów ponadnormatywnych w firmie……. 28
3.4. Analiza wyników badan …….62


Podsumowanie i wnioski……. 64
Bibliografia …….65
Spis tabel …….67
Spis rysunków …….68
Streszczenie pracy …….70Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>