Uproszczone formy ewidencji działalności gospodarczej.

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp………….4

Rozdział I
Istota działalności gospodarczej………….6

1.1 Podstawowe pojęcia dotyczące działalności gospodarczej
1.2 Rola małych firm w gospodarce
1.3 Etapy założenia działalności gospodarczej
1.4 Źródła finansowania firmy
1.5 Formy ewidencji w podmiotach gospodarczych


Rozdział II
Charakterystyka zryczałtowanych form opodatkowania………….32

2.1 Zryczałtowane formy opodatkowania
2.2 Podmiotowy zakres karty podatkowej
2.3 Korzyści i obowiązki podatnika prowadzącego działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej
2.4 Wysokość podatku i możliwość obniżenia lub podwyższenia stawki podatku
2.5 Zakres podmiotowy i przedmiotowy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
2.6 Wysokość opodatkowania
2.7 Zasady prowadzenia ewidencji przychodów
2.8 Obowiązki podatników zryczałtowanego podatku dochodowego jako pracodawców


Rozdział III
Ogólna charakterystyka podatkowej księgi przychodów i rozchodów………….61

3.1 Co jest przychodem, a co nie jest kosztem uzyskania przychodów działalności gospodarczej
3.2 Podmioty obowiązane prowadzić księgę
3.3 Charakterystyka podatkowej księgi przychodów i rozchodów


Posumowanie i wnioski końcowe………….70
Bibliografia
Spis tabel i schematów