Wpływ terroryzmu na turystyke


Wstęp, problematyka i cel pracy
1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3
1.2. Problem i metody badan ………4
1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4
1.4. Uklad pracy ………5

Rozdzial 1.
Terroryzm

2.1. Definicje terroryzmu ………6
2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10
2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10
2.2.2. Terroryzm krajowy ………11
2.2.3. Terroryzm polityczny ………12
2.2.4. Terroryzm Kryminalny………13
2.2.5. Terroryzm indywidualny i zbiorowy……… 13
2.3. Terroryzm ponowoczesny ……… 13
2.4. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI wieku ……… 14
2.4.1. Hamas ………17
2.4.2. Hezbollah ……… 18
2.4.3. AL.-Kaida ……… 19
2.4.4. Kach ……… 21
2.4.5. Farc Ep ……… 21
2.4.6. Eta ……… 22
2.4.7. PPK ……… 24
2.5. Wybrane zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów ……… 25


Rozdzial 2.
Rodzaje turystyki

3.1. Definicja turystyki ……… 37
3.2. Rodzaje turystyki ……… 38

Rozdzial 3.
Terroryzm w turystyce

4.1. Wpływ wydarzen z 11 wrzesnia 2001 roku na turystyke ……… 47
4.2. Wpływ zamachu w Nowym Jorku, na turystyke polska ……… 50
4.3. Turysci wobec zjawiska terroryzmu ……… 53
4.4. Charakterystyka badan ……… 71
4.5. Przeciwdzialanie terroryzmowi ……… 74
4.5.1. Działania Organizacji Narodów Zjednoczonych ……… 74
4.5.2. Działania Unii Europejskiej w zwalczaniu terroryzmu ………76
4.5.3. Zwalczanie terroryzmu w Polsce ……… 77

Podsumowanie ……… 81
Bibliografia……… 84
Spis tabel i rycin ……… 85
Aneks ……… 87


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>