Wskaźnik piaskowy kruszyw w zależności od wilgotności Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Kruszywo drogowe – podział, klasyfikacja, wymagania

1.1. Kruszywo – unormowania prawne
1.2. Podział kruszyw drogowych
1.3. Budowa konstrukcji nawierzchni drogowych
1.4. Wymagania wobec kruszyw drogowych

Rozdział 2
Wskaźnik piaskowy – podstawy teoretyczne, oznaczanie zgodnie z normami

2.1. Definiowanie i oznaczanie wskaźnika
2.2. Metodyka – przygotowanie próbek do wyznaczenia wskaźnika piaskowego
2.3. Kryteria podatności na mróz gruntów i kruszyw na podstawie wskaźnika piaskowego
2.4. Interpretacja badań do oznaczania wskaźnika piaskowego
2.5. Zasadnicze różnice w oznaczaniu SE(10) i SE4
2.6. Badania źródłowe – wnioski

Rozdział 3
Badanie wskaźnika w zależności od wilgotności kruszywa

3.1. Przedmiot badań
3.2. Zakres badań
3.3. Opis badanych materiałów
3.4. Opis procedury badawczej

Rozdział 4
Analiza wpływu wilgotności kruszywa na wskaźnik piaskowy

4.1. Wykonanie obliczeń
4.2. Wyniki przeprowadzonego badania laboratoryjnego
4.3. Analiza wyników badań laboratoryjnych

Podsumowanie
Literatura
Spis rysunków, tabel i zdjęć

Oceń