Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993-2011


Wstęp………6

Rozdzial I.
Istota i charakter współczesnego bezpieczenstwa militarnego oraz jego zagrozenia.

1.1. Pojecie i typologie bezpieczenstwa……… 9
1.2. Klasyfikacje zagrozen dla bezpieczenstwa militarnego………14
1.3. Wspólczesne środowisko bezpieczenstwa militarnego……… 17
1.4. Zagrozenia asymetryczne………21


Rozdzial II.
Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony

2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 25
2.2. Kształtowanie się Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony ………30
2.3. Struktura instytucjonalna Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 33
2.4. Cele i instrumenty Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony ………40


Rozdzial III.
NATO – dzialalnosc na rzecz bezpieczenstwa militarnego

3.1. Najwazniejsze zagrozenia dla bezpieczenstwa miedzynarodowego……… 46
3.2. Terroryzm……… 53
3.2.1. Istota i rodzaje terroryzmu……… 53
3.2.2. Środki NATO do zapobiegania terroryzmowi ………57
3.3. NATO a przestepczosc zorganizowana – istota zjawiska i formy jej przeciwdziałania ……… 61


Rozdzial IV.
Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993 – 2011

4.1. Formy i istota współpracy Unii Europejskiej z NATO ………66
4.2. Poczatek wspólpracy ………70
4.3. Porozumienie Berlin Plus ………75
4.4. Wspólpraca NATO i Unii Europejskiej w dziedzinie opanowywania kryzysów……… 77
4.5. Planowanie obrony cywilnej w sytuacjach zagrozen ………81
4.6. Operacje pokojowe ………85
4.6.1. Althea ………85
4.6.2. Concordia ………88
4.7. Znaczenie współpracy Unii Europejskiej z NATO dla bezpieczenstwa miedzynarodowego ………89


Zakończenie ………93
Bibliografia ………96


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>